Bli medlem

All information om medlemskap finns nedanför formuläret.
skriv tydligt både gatuadress, postnummer och ort.
Lämnar du denna obesvarad placeras du automatiskt i den lokalklubb som ligger närmast din adress.
Klubbförteckning hittar du här här
reCAPTCHA krävs.

Så här blir du medlem i SVaK

Ny medlem – fyll i formuläret ovan och betala in medlemsavgiften. Klart!

OBS! Om du betalar in medlemsavgift utan att använda formuläret, MÅSTE du meddela e-post-adress, så denna kan registreras.

Medlemsavgiften 400,- (familjemedlem 90,-) sätts in på SVaKs bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0
Utländsk medlem: IBAN nr SE3480000000072121128913

Medlemskapet löper per kalenderår. Om du löser medlemskap 1 oktober eller senare på året så gäller medlemskap för hela kommande kalenderår.

Medlem kan den vara som är intresserad av och stödjer föreningens ändamål; man behöver alltså ej vara Border Collie-ägare. Medlemskapet är personligt. Som medlem ansluts du till en av våra 29 lokalklubbar.

Observera att enligt de nya stadgarna (2012) gäller att man måste vara medlem i en lokalklubb (§3 som medlem i SVaK tillhör man den lokalklubb inom vars område man är bosatt. Medlem äger rätt att själv välja annan lokalklubb än den geografiska).

Kom ihåg att på inbetalningen skriva ditt namn och att det gäller webbanmälan. Om du betalar för familjemedlemskap måste du ange huvudmedlemmens namn och medlemsnummer. Familjemedlem måste tillhöra samma hushåll (dvs ha samma adress) som den fullbetalande. Alla medlemmar måste uppge en personlig e-postadress.

Man kan vara stödmedlem i lokalklubb under förutsättning att man är ordinarie medlem i annan lokalklubb och att klubben ifråga tar emot stödmedlemmar (det är valfritt för klubbarna). Avgift för stödmedlemskap betalas i så fall direkt till lokalklubben.

För att kunna anmäla till tävlingar behöver du vara medlem och kunna logga in på Vallreg. Där kan du även göra adressändring.
För att logga in behöver du ditt medlemsnummer och lösenord. Är du osäker på vad du har för medlemsnummer, titta på baksidan av Omkring eller maila Göran Olsson.

Du som ska förnya medlemskap

Betala 400,- (familjemedlem 90,-) till bg 5784-3336 eller pg 116 14 88-0
Utländsk medlem: IBAN nr SE3480000000072121128913
80,- av medlemsavgiften går till vald lokalklubb, resten till SVAK.
Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer och namn på betalningen.
Även om du haft uppehåll några år med medlemskapet så räcker det att du skriver ditt namn och medlemsnummer när du betalar.

Är du inte medlem men vill blir, se formulär längst ner på sidan.

Har du glömt ditt medlemsnummer?
Kontakta Göran Olsson Göran Olsson

SWKK är från 2019 en rasklubb inom SVaK. Det innebär att svenska medlemmar alltså INTE kan välja att bara bli medlem i SWKK.
Medlemskap i Svenska Working Kelpie Klubben och SVaK kostar 500,- varav 200,- går till SWKK och 80,- till vald lokalklubb i SVaK. Familjemedlemskap i SWKK kostar 90,- och då ingår familjemedlemskap i SVaK i samma lokalklubb som huvudmedlem. Hela medlemsavgiften betalas in på SVaK Svenska Vallhundsklubbens bankgiro: 5784-3336, finns även på inbetalningskortet som följer med tidningen ni borde fått i brevlådan. Skriv ditt namn, adress, telnummer o gärna mejladress.

Genom rasklubben SWKK får du:
* Medlemstidningen Working Kelpie, 4 nummer/år.
* Alla unghundar över ett års ålder bjuds in till egenskapsbeskrivning där vi jobbar för att bevara och utveckla rasens specifika
egenskaper i form av medfödda vallningsegenskaper.
* Tävla, träffas och ha roligt på SWKK sommararrangemang Working Kelpie mästerskapet.
* Medverka till att rasklubben främjar aveln av Working Kelpie som, genom sitt effektiva vallningssätt, är till stor hjälp med
lantbrukets djur.
* Du kan vända dig till ”kontaktpersoner” för råd och hjälp med din hund.

Genom specialklubben SVak får du:
* Medlemstidningen Omkring
* SVak:s medlems-webbsida ”Vallreg” där du kan anmäla till vallhundstävlingar, vallhundsprov, ändra dina medlemsuppgifter, diskutera
på forumet.
Du hittar information om inloggning, medlemsnummer och lösenord på www.svak.se/medlem

För att du ska nås av klubbens information är det viktigt att korrekt kontaktinfo finns. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i medlemsregistret.

 

Som medlem i SVaK får du:

  • medlemskap i någon av våra lokalklubbar
  • medlemstidningen Omkring
  • logga in på våra medlemssidor på Vallreg. Där kan du anmäla till tävlingar, ändra dina medlemsuppgifter, diskutera på Forumet, lägga in köp- och säljannonser på vårt Annonstorg med mycket mera.
    För att logga in behöver du ditt medlemsnummer och lösenord. Lösenord får du här. Är du osäker på vad du har för medlemsnummer, titta på baksidan av Omkring eller maila Göran Olsson.
  • Vi har även en Facebookgrupp som du hittar här
  • Sedan 2013 har SVaK ett samarbetsavtal med Sveriges Hundungdom. Du kan läsa mer om det här.

 

Har du frågor angående medlemskap? Skicka ett mail!

Välkommen!