Bli medlem

Formulär för ny medlem längst ned på sidan

Du som ska förnya medlemskap

Betala 300,- (familjemedlem 70,-) till bg 5784-3336 eller pg 116 14 88-0
Utländsk medlem: IBAN nr SE3480000000072121128913
Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer och namn på betalningen.
Även om du haft uppehåll några år med medlemskapet så räcker det att du skriver ditt namn och medlemsnummer när du betalar.

Har du glömt ditt medlemsnummer?
Kontakta Göran Olsson Göran Olsson

SWKK är från 2019 en rasklubb inom SVaK.
Medlemskap i Svenska Working Kelpie Klubben och SVaK kostar 450,- varav 200,- går till SWKK och 70,- till vald lokalklubb i SVaK. Familjemedlemskap i SWKK kostar 70,- och då ingår familjemedlemskap i SVaK i samma lokalklubb som huvudmedlem.

För att du ska nås av klubbens information är det viktigt att korrekt kontaktinfo finns. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i medlemsregistret.

 

Som medlem i SVaK får du:

 

Har du frågor angående medlemskap? Skicka ett mail!

Välkommen!

 

Så här blir du medlem i SVaK

Ny medlem – fyll i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften. Klart!

Medlemsavgiften 300,- (familjemedlem 70,-) sätts in på SVaKs bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0
Utländsk medlem: IBAN nr SE3480000000072121128913

Medlemskapet löper per kalenderår. Om du löser medlemskap 1 oktober eller senare på året så gäller medlemskap för hela kommande kalenderår.

Medlem kan den vara som är intresserad av och stödjer föreningens ändamål; man behöver alltså ej vara Border Collie-ägare. Medlemskapet är personligt. Som medlem ansluts du till en av våra 29 lokalklubbar.

Observera att enligt de nya stadgarna (2012) gäller att man måste vara medlem i en lokalklubb (§3 som medlem i SVaK tillhör man den lokalklubb inom vars område man är bosatt. Medlem äger rätt att själv välja annan lokalklubb än den geografiska).

Kom ihåg att på inbetalningen skriva ditt namn och att det gäller webbanmälan. Om du betalar för familjemedlemskap måste du ange huvudmedlemmens namn och medlemsnummer. Familjemedlem måste tillhöra samma hushåll (dvs ha samma adress) som den fullbetalande.

Man kan vara stödmedlem i lokalklubb under förutsättning att man är ordinarie medlem i annan lokalklubb och att klubben ifråga tar emot stödmedlemmar (det är valfritt för klubbarna). Avgift för stödmedlemskap betalas i så fall direkt till lokalklubben.

För att kunna anmäla till tävlingar behöver du vara medlem och kunna logga in på Vallreg. Där kan du även göra adressändring.
För att logga in behöver du ditt medlemsnummer och lösenord. Är du osäker på vad du har för medlemsnummer, titta på baksidan av Omkring eller maila Göran Olsson.

Välkommen som medlem i Svenska Vallhundsklubben!

 

 


ange gärna både fast och mobilnummer

Lämnar du denna obesvarad placeras du automatiskt i den lokalklubb som ligger närmast din adress.
Klubbförteckning hittar du här
reCAPTCHA krävs.