Archive for juli 2013

Kurs i föreningsteknik i november 2013

Jul 5th, 2013 | Av

SKKs föreningskommitté, i samarbete med Svenska Dvärghundsklubben och Svenska Terrierklubben, hälsar ordförande, sekreterare och kassör i din klubb välkomna att delta i en mycket efterlängtad grundläggande föreningsutbildning!

Utbildningen vänder sig till dessa tre funktioner i alla klubbar, oavsett klubbens medlemsantal. En föreningstekniskt kunnig styrelse underlättar arbetet för samtliga klubbfunktionärer och vi vet att detta åtagande kan vara betungande till och från. Därför hoppas vi få träffa så många av er som möjligt på utbildningen i november i år.

Se inbjudan här 131116