RAS – avelsstrategi

RAS Border Collie

SKK beslutade 2001 att alla hundraser som var godkända av klubben skulle utarbeta en rasspecifik avelsstrategi (RAS). RAS skall beskriva rasens historia och vara en handlingsplan för den framtida aveln inom varje ras. RAS för border collie är även ett dokument som vi själva kan använda som avstamp i våra diskussioner – både om vad som varit – och vart vi är på väg.

SKK_RAS2020_2 (pdf)

RAS är ett föränderligt dokument som kommer att kräva kontinuerliga uppdateringar.