Medlemstidning

Som medlem i SVaK får du Klubbtidningen Omkring

Svenska Vallhundsklubbens medlemstidning


Ansvarig utgivare:

Ordförande
Aili Bergsjö

Produktion och redaktion.
Peter Sunesson, Varnum 310, 523 99 Hökerum
tel.033-274151, 0706-27 41 33

Artiklar och övrigt material skickas till
omkring@telia.com
Manusstopp för kommande nummer står alltid på sidan 3 i Omkring.

Har du inte fått tidningen?
1. Kontrollera din adress i medlemsregistret på Vallreg.
2. Kontakta Göran Olsson

Annonspriser
 Företag
Klubb/Medlem
Omslag
 3.200,-
./. 30%
1/1 sid
2.900,-
./. 30%
1/2 sid
1.800,-
./. 30%
1/4 sid
1.100,-
./. 30%
1/8 sid
  650,-
./. 30%
Företagsrabatt:
Vid beställning av 4 (fyra) införanden i följd betalas endast 3 (tre). Den 4:e fås utan kostnad.

Radannonser för medlemmar:
Tre raders annons inkl. rubrik:
1-spalt – 100:-, 2-spalt – 150:-

Redaktionen vill understryka, att innehåll och uppläggning av artiklar som regel står för resp artikelförfattares åsikter och behöver ej ge uttryck åt uppfattningar som delas av redaktionen eller SVaKs styrelse eller kommittéer. För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Varje form av spridning eller eftertryck av text och bilder ur denna tidning är förbjudet och får endast ske efter överenskommelse med redaktionen och upphovsman (författare och/eller fotograf)