Medlemstidning

Från och med 2024 ges inte Omkring ut i pappersfomat

Just nu pågår ett arbete att får fram en funktion som kan samordna och administrera en digital version av medlemstidningen/medlemsinformation. I dagsläget vet vi inte om detta kommer lösa sig.

Idag kan du ta del av nyheter och information på hemsidan, facebook och vallreg.

Klubbtidningen Omkring

Svenska Vallhundsklubbens medlemstidning

Omkring nr 4 i digital version.

Omkring nr 4 2023

https://www.calameo.com/read/007120347bcd80b0c9a1a

Här är länk till den digitala versionen av OMKRING 3-2023.
Omkring nr 3 2023
https://www.calameo.com/read/007120347e811d3e8a5b8


Ansvarig utgivare:

Ordförande
Aili Bergsjö

Produktion och redaktion.
Peter Sunesson, Varnum 310, 523 99 Hökerum
tel.033-274151, 0706-27 41 33

Artiklar och övrigt material skickas till
editor@svak.se
Manusstopp för kommande nummer står alltid på sidan 3 i Omkring.

Har du inte fått tidningen?
1. Kontrollera din adress i medlemsregistret på Vallreg.
2. Kontakta Göran Olsson

Annonspriser
 Företag
Klubb/Medlem
Omslag
 3.200,-
./. 30%
1/1 sid
2.900,-
./. 30%
1/2 sid
1.800,-
./. 30%
1/4 sid
1.100,-
./. 30%
1/8 sid
  650,-
./. 30%
Företagsrabatt:
Vid beställning av 4 (fyra) införanden i följd betalas endast 3 (tre). Den 4:e fås utan kostnad.

Radannonser för medlemmar:
Tre raders annons inkl. rubrik:
1-spalt – 100:-, 2-spalt – 150:-

Redaktionen vill understryka, att innehåll och uppläggning av artiklar som regel står för resp artikelförfattares åsikter och behöver ej ge uttryck åt uppfattningar som delas av redaktionen eller SVaKs styrelse eller kommittéer. För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Varje form av spridning eller eftertryck av text och bilder ur denna tidning är förbjudet och får endast ske efter överenskommelse med redaktionen och upphovsman (författare och/eller fotograf)