DNA-testade hundar CEA

Här publicerar SVAKs avelsråd (AR) resultat för hundar som gentestats gällande CEA hos Optigen.

Har du kompletterande resultat, maila AR kopia på ditt provsvar.

Normal = Fri, bär ej på genen
Carrier = Anlagsbärare
Affected = Sjuk
Några hundar är även testade för CL.

Just nu finns ingen funktion att sortera hundarna i bokstavsordning därför får du ett tips:
SÖK på valfri text genom att trycka Ctrl F på ditt tangentbord. 

Kan du inte se det excelark som publicerats här?

Vi använder oss av Google Drive direktpublicering. Även om det inte syns så kan det ta lite tid för sidan att laddas. Vänta en liten stund så ska den komma fram.

Fungerar det ändå inte? hör gärna av dig till webmaster!