Styrelse & Kommittéer

Styrelsen

Ordförande
Aili Bergsjö, Klårrödsvägen 11, 291 92 Kristianstad, tfn. 0709-582 133

Kassör
Helena Thungström Cederlöf, tfn. 076-107 67 73, Mada 5, 364 33 Åseda

Sekreterare
Ingegärd Wärnqvist fam.warnqvist@telia.com

Ordinarie ledamot
Katia Maines, Öjersjö. 0706-564084

Anna Edbom

Suppleanter

Jenny Öberg

Ann Blomqvist

 


Tävlingskommittén

Katia Maines, Öjersjö. 0706-564084. Sammankallande

Zonja Ottosson, Trollhättan

Josefin Asp Granbergsdal

Charlotte Quiding

Mikaela Prim, Ingarö

Carl-Magnus MagnussonUtbildningskommittén

Eva Hallberg, Undersvik. Sammankallande

Mats Karlsson, Bredaryd

Kristian Carlsson

Jenny Öberg

Åse Brolin

Mer info om UBK


Avelsrådet

Anna Edbom. Sammankallande

Fanny Gott, Fjugesta 0704-163608. Vallreg, kontakt med SKK

Cathrine Nordén, cathrine.norden@outlook.com

Anna Lundberg, Rosvik

Lovisa Bång


Valpförmedling

Lotta Larsson, Mariedal Skogstorp, 533 95 Lundsbrunn


Domarrådet

Sammankallande Ann Blomkvist  Skepplanda, 076-8437590, 072-5855560

Jörgen Olsson  Strömsholm

Peter Bengtsson, Hörby

Karin Söderberg, Huskvarna


Landslagsledning

Barbro Klingborg

Johanna N Johansson


Revisorer

Revisor Elisabeth Jeppson, Fjälkinge

Revisor Ami Flood

Revisorssuppleant:
Sofie Johansson


Valberedningen

Sammankallande Åsa Ramberg, Brösarp, 070-6590043

Marie Schedin

Karin Löwenborg

Ann-Sofie Englund

Staffan Wallin


Vallreg

Arbetsgrupp  ”nya” Vallreg

Lillemor Bylund (sammankallande) epost lill@peak.it

Lisbeth Iller epost Lisbeth.iller@gmail.com

Ewa Samuelsson epost samewa@telia.com

Eva Karlsson epost ek@seglinge.se

Övriga

Medlemsregister SVaK, SWKK, Lösenord Vallreg,  Göran Olsson  Kisa 073-0387490

Medlemsregister SHU, Helena Thungström Cederlöf, tfn. 076-107 67 73, Mada 5, 364 33 Åseda


Omkring


editor@svak.se


Hemsida

Webmaster Desiree Källqvist, dkallqvist@gmail.com


SVaK-butiken

Annika Ögren Vaggeryd


Vill du ändra några uppgifter? Maila!