Styrelse & Kommittéer

Styrelsen

Ordförande
Aili Bergsjö, Klårrödsvägen 11, 291 92 Kristianstad, tfn. 0709-582 133

Vice Ordförande
Håkan Wilson, Berg 120, 870 52 Nyland, tfn. 070-2022 593

Kassör
Helena Thungström Cederlöf, tfn. 076-107 67 73, Mada 5, 364 33 Åseda

Sekreterare
Ninnie Lindvall, Långgattu 42, 781 95 Borlänge

Ordinarie ledamot
Ingegärd Wärnqvist, 070-3149213

Suppleanter

Katia Maines, Öjersjö. 0706-564084

Eva Hallberg

Catarina Aggerstam


Tävlingskommittén

Zonja Ottosson, Trollhättan

Katia Maines, Öjersjö. 0706-564084

Josefin Asp Granbergsdal

Mikaela Prim, Ingarö

Carl-Magnus MagnussonUtbildningskommittén

Sammankallande Kaarin Kivimäki, Luleå

Eva Hallberg, Undersvik

Mats Karlsson, Bredaryd

Maja Fredriksson

Åse Brolin


Avelsrådet

Fanny Gott, Fjugesta 0704-163608. Vallreg, kontakt med SKK

Marie Ekdahl, Laholm

Anna Lundberg, Rosvik

Catarina Aggestam, Kulltorp

Lovisa Bång


Valpförmedling

Lotta Larsson, Mariedal Skogstorp, 533 95 Lundsbrunn


Domarrådet

Sammankallande Ann Blomkvist  Skepplanda, 076-8437590, 072-5855560

Jörgen Olsson  Strömsholm

Peter Bengtsson, Hörby

Karin Söderberg, Huskvarna


Landslagsledning

Karin Söderberg, Huskvarna, 070-4043034

Marianne Klima, Lund, 0705-08 65 77


Revisorer

Revisor Elisabeth Jeppson, Fjälkinge

Revisor Ann Björkenius, Vattholma

Revisorssuppleant:
Sofie Johansson


Valberedningen

Sammankallande Åsa Ramberg, Brösarp, 070-6590043

Leif Larsson Sollefteå

Eva Karlsson Almunge

Marie Schedin

Karin Löwenborg


Vallreg

Arbetsgrupp  ”nya” Vallreg

Lillemor Bylund (sammankallande) epost lill@peak.it

Marianne Klima epost marianne@time2learn.se

Lisbeth Iller epost Lisbeth.iller@gmail.com

Ewa Samuelsson epost samewa@telia.com

Eva Karlsson epost ek@seglinge.se

Övriga

Assistans av Peter Nord, Utö

Medlemsregister SVaK, SWKK, Lösenord Vallreg,  Göran Olsson  Kisa 073-0387490

Medlemsregister SHU, Lösenord Vallreg  Torbjörn Skaar, Ödestugu


Omkring

Redaktör Peter Sunesson Hökerum 0706-27 41 33


Hemsida

Webmaster Desiree Källqvist, dkallqvist@gmail.com


SVaK-butiken

Annika Ögren Vaggeryd


Vill du ändra några uppgifter? Maila!