Utbildning – allmän info

SVAKs kursverksamhet för nya vallhundsägare

Svenska Vallhundsklubben erbjuder genom sina lokalklubbar (sammanfaller oftast med länen) utbildningar för nya vallhundsägare. Målsättningen är att lära förare och hund grundläggande samarbete i vallningen.
När föraren lärt sig att hantera sin hund tillräckligt för att kunna utföra enklare arbeten med djur brukar ekipaget också vara redo att klara ett vallhundsprov. Vid tillräckligt antal poäng får hunden stämpeln Godkänd Vallhund i sin stamtavla.
SVAKs instruktörer har egen erfarenhet av att träna upp vallhundar till god standard samt har gått igenom en instruktörsutbildning.

Klubbarnas kurser är lite olika upplagda men för det mesta delas undervisningen upp i en nybörjarkurs och en fortsättningskurs på vardera 6-12 träffar. Även förberedande kurser för valpar och unghundar erbjuds i vissa klubbar. Ofta sprids dessa kurstillfällen ut över ett år. Det går nämligen inte att lära sig själv och hunden att valla tillsammans bara genom att gå kurs. Det krävs också tid för träning mellan kurstillfällena. Tiden är också en viktig faktor för att hunden ska hinna mogna i sitt beteende.
Det händer ganska ofta att det är kö till vallhundskurserna. De flesta klubbar brukar då ge företräde åt djurägare som behöver hunden i sitt arbete. De flesta klubbar tar inte heller emot elever som inte har tillgång till djur att träna på eftersom kurstillfällena bara kan ses som instruktion – själva träningen måste man vara beredd att lägga många timmar på själv mellan kurstillfällena. Efter fullgjord fortsättningskurs bör hunden kunna hämta djur på 75-100 meters håll, röra sig fritt runt djuren åt båda håll utan att komma för nära eller stressa dem samt driva djur i ett balanserat tempo.
De flesta klubbar ordnar också träningsträffar och liknande för sina medlemmar.
Vill du anmäla dig till kurs ska du kontakta den utbildningsansvariga i ditt område, eller sök information om kurser på din lokalklubbs hemsida. Observera att det krävs medlemskap i SVAK för att få gå kurs.

Det här är en SVAK-instruktör

En grundbult i verksamheten är att instruktörerna utbildas på uppdrag av sin lokalklubb och alltså är en person som har klubbens förtroende. Därutöver går instruktören en utbildning i två steg och måste sedan också uppdatera sig med jämna mellanrum. I alla lokalklubbar finns också en utbildningsansvarig (UBA) som du kan vända dig till med synpunkter eller frågor om våra kurser.
Länk till alla våra instruktörer hittar du här. Du måste vara inloggad medlem för att få upp länken. Klicka här för att få info om inloggning.

Det här gäller om du går en vallhundskurs i SVAKs regi:

  • Kursen är utlyst genom lokalklubben.
  • Instruktören är utbildad på uppdrag av sin lokalklubb.
  • Innan instruktören får gå steg 1-utbildningen har han/hon gått bredvid en utbildad instruktör under ett antal kurser.
  • Innan instruktören slututbildas på steg 2-utbildningen har han/hon arbetat mer aktivt ihop med en utbildad instruktör under ett antal kurser.
  • En instruktör deltar i minst en uppdateringsutbildning under en fyraårsperiod.
  • En instruktör som haft ett uppehåll som instruktör på två år eller mer genomgår en uppdateringskurs innan han/hon börjar arbeta igen.

Aktuell information om olika utbildningar hittar du här.


Utbildningskommittén (UBK)


Regioner UBK, UBA

1.      Kaarin Kivimäki:
Norrbottens VF, VK- Nord, AC-vallarna, Angervallarna, Jämtland-Härjedalen VK

2.      Maja Fredrikson:
(Västenorrlands VF), Dalarnas VK
X-läns VK, Södra Dalarnes Vallare,
Westmanlands VK, Värmlandsvallarna

3.      Eva Hallberg:
Bergslagens VK, Stockholm-Uppsala Läns VK,
Sörmlands VK, Mälarmården, Gotlands VK,
Östergötlands VK

4.      Mats Karlsson:
Bohuslän-Dals VK, Skaraborgs Aktiva Vallare,
Vallhundsringen, Sjuhäradsvallarna,
Västsvenska VK, Tjustvallarna

5.     Åse Brolin:
Smålands VK, Öresundsvallarna, Skånes VK
Kronobergs VK, Sydöstra Sveriges VK,
Blekinge VK