Tävlingar

SVaKs tävlingar och prov hittar du i vår databas Vallreg. Där finns även info om alla hundar. Du hittar resultat, stamtavlor, veterinärinfo, medlemsforum och mycket mer. För att kunna anmäla on-line till tävling och komma åt dina medlemsuppgifter måste du logga in med ditt medlemsnummer och lösenord. Är du osäker på vad du har för medlemsnummer, titta på baksidan av Omkring eller maila Göran Olsson.FAQ – vanliga frågor gällande Vallreg

support: vallreg@svak.se 

 

Prov- och Tävlingsformer

För mer detaljerad beskrivning titta in på sidan med regler och anvisningar

VP – Vallhundsprov
körs både på får och nöt. Titeln förkortas GK Vallh Pr.
För att få registrera border collie i SKK krävs att båda föräldrarna är godkända vallhundar.
För att få tävla SM och CK krävs att hunden är godkänd vallhund.

IK1 – klass 1 får
Provet består av hämt, fösning, drivning, delning och fålla in. De sista två momenten kan variera och bytas mot tex. tratt eller ränna. Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat Unghundscupen. Rankinglistor finns på Vallreg. Hunden kan även ta meriten 1-pris, 2-pris och 3-pris vilka noteras under hundens sida på Vallreg. För att tikar ska få vara med i Valpförmedlingen krävs minst 2-pris.
Hunden behöver inte vara godkänd vallhund för att starta IK1.

NN1 -klass 1 nöt
Provet består av bla hämt, fösning, drivning och fålla. Här konkurrerar man om placering och kan ta meriten 1-pris, 2-pris och 3-pris vilka noteras under hundens sida på Vallreg.För att tikar ska få vara med i Valpförmedlingen krävs minst 2-pris.
Hunden behöver inte vara godkänd vallhund för att starta NN1.

IK2 –  klass 2 får
Provet består av hämt, fråndrivning, delning/singling och fålla/tratt/ränna. Tävlingen kan även utformas med dubbelhämt. Mer detaljerat kan du läsa i regler och anvisningar.  Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat SM.

NN2 – klass 2 nöt
Provet består av bla hämt, fråndrivning, delning/sortering, fålla. Mer detaljerat kan du läsa i regler och anvisningar. Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat SM.

CK – certklass
körs både på får och nöt. Här tilldelas de tre första ekipagen Cert. För att bli Vallhundschampion krävs tre cert. För att få delta i CK måste hunden vara Godkänd Vallhund.


Championat – ansöka om

När hunden uppnått de meriter som krävs för championat måste du själv ansöka om detta på Championatansökan på SKK.
Först när du ansökt om, och fått championatet bekräftat kommer det registreras på din hund i SKK och på Vallreg och på eventuella avkommors stamtavlor.

Du kan själv kolla på din hunds Hunddata på SKK att certifikaten är registrerade. De ska stå på en egen rad under certifikatklass. Om du vunnit certifikat men det inte är angivet där måste du kontakta arrangören på aktuell tävling och be dem justera detta.


Regler och anvisningar

Tänk på att regler bara ändras vart fjärde år medan anvisningar kan uppdateras årligen. Som tävlande är du skyldig känna till både regler och anvisningar.


Arrangera tävling

Det är lokalklubbarna som arrangerar tävlingar. Lokalklubbarna har en IT-ansvarig som har särskild inloggning på Vallreg och kan lägga ut och redigera tävlingar.
Läs igenom regler och anvisningar, där står det mesta om vad man ska tänka på som arrangör.
Titta även in på vår sida med blanketter och dokument – där finns en hel del matnyttigt för arrangörer.

Tävlingsveterinär måste ansökas om hos Länsstyrelsen senast 3 veckor innan tävlingsdatum. Här kan du läsa vad som gäller för att anlita tävlingsveterinär.

Domare anlitas av respektive arrangör. Domararvode inklusive resa betalas till fast taxa till SVaK (detta för att få det rättvist över hela landet).

Intrång kallas den ersättning som betalas till djurägaren där tävlingen hålls. Avgiften betalas vanligtvis per startande ekipage. Det är upp till klubbarna att förhandla om intrångets storlek.


Tävlingskommittén (TK)  ansvarar för tävlingsverksamheten.

Tävlingskommittén hittar du under Om SVaK