Avel

SVaK har avelsansvaret för Border Collie i Sverige. Det är vårt Avelsråd som administrerar arbetet i föreningen.

Här kan du läsa nyhetsinlägg gällande border collie och avel.


Rasspecifik avelsstrategi Border Collie SKK_RAS2020_2 (pdf)

SKK beslutade 2001 att alla hundraser som var godkända av klubben skulle utarbeta en rasspecifik avelsstrategi (RAS). RAS skall beskriva rasens historia och vara en handlingsplan för den framtida aveln inom varje ras. RAS för border collie är även ett dokument som vi själva kan använda som avstamp i våra diskussioner – både om vad som varit – och vart vi är på väg.

RAS är ett föränderligt dokument som kommer att kräva kontinuerliga uppdateringar.


Uppfödare

I dagsläget finns ingen kopplad sida på vallreg för uppfödare, men här kan du ta del av en pdf-lista


Valp & Vuxenhundförmedling

Anmäl din valpkull eller omplacering av vuxen hund till valpformedling@svak.se


Sjukdomar – klicka för ny sida

Anmäla sjukdom – on-line formulär

Att testa sin hund för CEA och IGS


Övrig information om border collie:


 SVaKs Uppfödarpris

Du kan läsa allt om priset här.


 

 Avelsrådet kan du hitta under Om SVaK / styrelse och funktionärer