Registrering av border collie

SKK:s REGISTRERINGSBESTÄMMELSER 20170101-20171231

 

BORDER COLLIE registreras i ett vallhundsregister REGV.

Dispensregistrering efter oregistrerade föräldradjur medges ej.

Gäller fr o m 1991-01-01.

Registreringsansökan

Ansökan om registrering ska ske på fastställd blankett som tillhandahålls av SKK.

SÄRBESTÄMMELSER

Registreringsförbud för border collie om inte båda föräldradjur har erhållit lägst godkänt vid vallhundsprov arrangerat av SVaK eller har av SVaK utfärdat intyg om motsvarande merit från utlandet.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat.

Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år.

I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Hund som har ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad undersökning avseende PRA.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hunden själv). Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden). Gäller fr o m 1984-01-01.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor). Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma ska ej vidare användas i avel.

Utländskt avelsdjur

För utländskt, icke svenskägt avelsdjur godtar SKK utländska undersökningsresultat avseende ögon, ED, HD
Hunden ska även uppfylla kraven för vallmeriter.
Kontakta gärna SvaK:s avelsråd för godkännande av meriterna före parning med utländsk hund. (ar@svak.se)

Livmoderimport

Vid registrering av livmoderimport kan utländskt undersökningsresultat åberopas för föräldradjuren i enligt med vad som ovan sägs om utländskt icke svenskägt avelsdjur. Observera dock att  moderdjuret före nästa parning ska uppfylla SKKs krav för avel med importerad hund.

Registrering av importerad hund

Importerad hund kan omregistreras i SKK om den:

  • har exportstamtavla utfärdad av en av SKK erkänd kennelklubb eller nordiskt registreringsbevis samt är av FCI erkänd ras.

Hundar registrerade inom Norden

För registrering i SKK insändes ifylld Registreringsansökan för importerad hund tillsammans med det danska/finska/norska/isländska registreringsbeviset i original.

Hunden erhåller ett svenskt registreringsnummer som därefter är det officiella. Nytt registreringsbevis utfärdas inte av SKK i enlighet med FCIs bestämmelser.

Hundar registrerade i övriga kennelklubbar

För registrering i SKK insändes ifylld Registreringsansökan för importerad hund tillsammans med exportstamtavla i original, på vilken den svenska ägaren ska vara registrerad. Saknas ägaruppgiften ska separat ägarintyg utfärdat av exportlandets kennelklubb bifogas. Från länder som ej utfärdar särskild exportstamtavla ska registreringsbeviset i original insändas tillsammans med ägarintyg utfärdat av exportlandets kennelklubb.

Mer information om att importera hund finns här: http://www.svak.se/?page_id=6238

 

Artificiell insemination (AI)

De regler som gäller för rasen beträffande registrering gäller även vid AI.

Fullständigt regelverk finns att läsa på skk.se
Vid frågor går det även bra att kontakta SVaK:s AR på mail ar@svak.se