Kontakt

Välkommen till Svenska Vallhundsklubben!


Ordförande och ansvarig utgivare

Aili Bergsjö,
Klårrödsvägen 11
291 92 Kristianstad
tfn. 0709-582 133


Sekreterare

Ninnie Lindvall,
Långgattu 42
781 95 Borlänge

 


Ekonomi

Fakturaadress:
Kassör Helena Thungström Cederlöf
Mada 5,
364 33 Åseda

E-post


Medlemsfrågor

Göran Olsson
Mjölsefall
590 39 Kisa
073-0387490
E-post: goranol244@gmail.com


Hemsida

E-post: webmaster@svak.se 


Övrig kontaktinfo till styrelse och kommittéer hittar du här.