Blanketter och dokument

  • God tävlingssed (dokument att sätta upp på tävling)
  • Ansökan on-line tävlingsveterinär (länk till Länsstyrelsen) – ska vara Länsstyrelsen tillhanda minst tre veckor innan tävling
  • Domarrapport – finns i filarkivet på Vallreg
  • Tävlingsredovisning – finns i filarkivet på Vallreg
  • Reseräkning finns i filarkivet på Vallreg.
  • AT-dokument (Arbetsgrupp Tävling) – om rankingsystem, landslagsuttagning med mera

Protokoll för prov och tävling

PDF-filer lämpliga att skriva ut och använda till exempel för träningstävlingar finns i filarkivet på Vallreg.

SKK-dokument: