SVaKs hemsidor

Vallreg och www.svak.se är två fristående sajter.


Www.svak.se
Det är här du är när du läser detta.
Sidan innehåller bl.a. information om Svenska Vallhundsklubben, kontaktinformation till valda i styrelse och kommittéer. Du hittar även info om uppfödning av border collie, formuläret Bli medlem, info om regler, landslaget och internationella åtaganden.
Dessutom artiklar, bilder och annat redaktionellt material från medlemmarna.

Har du tips till webmaster eller vill du bidra med text och bild kan du skriva direkt i ett mail och skicka hit.


Vallreg.se

Detta är den Svenska Vallhundsdatabasen. Det är här du anmäler dig till tävlingar.
Vallreg innehåller ingen redaktionell text, endast data extraherade och sammanställda ur vallhundsdatabasen.

Här hittar du bl.a. valpförmedling, uppfödare, hunddata, tävlingskalender med startlistor och resultat. Inloggade medlemmar kommer även åt anmälan till tävling, forum, medlemsförteckning, kalender och en hel del ytterligare information.

Vallreg drivs och underhålls av Jörgen Pettersson.


Uppdaterat 2012-05-09