Canami / Fårfor Cup

Cupen har inte körts sen 2011.


Canami Cup 2011 (fd Fårfor Cup)

IK-1 cupen går på Lekeberga. Kvalar gör ekipagen i IK-1, tävlingen är öppen för alla hundar som vid kvaltidens slut startat max 3 gånger i en högre klass. Tävlingen är tänkt att vara lite tyngre och mer av praktisk karraktär, 30 djur och max 30 min. arbete. Moment och utformning samma som förra året.
Hämtet består av två flockar med 15 djur i varje som skall samlas innan framdrivningsgrinden. Den tävlande har ett antal moment att genomföra, i momentbeskrivningen finns hur det skall genomföras för högsta poäng, mot poängavdrag kan uppgifterna lösas på annat sätt. Så länge det görs praktiskt och med god djurhantering.

Tävlingarna startar kl. 8.00 båda dagarna. 15 ekipage/dag. Maxtid 30 min.

Vägbeskrivning: http://www.lekebergagard.se/
På lördag kväll kommer det att serveras mat. Vill du vara med mailar du till Ingrid Drakenberg :ingrid.drakenberg@telia.com
eller tel. 019-29 11 32 eller 0706-29 11 32

Boende
På Lekeberga gård finns Brostugan. 8 bäddar – 200:-/bädd inkl.frukost. Egna lakan.
Hallagården Lekhyttan 8 bäddar. Tel.019- 29 20 92
Sanna- kroa Vintrosa 6 dubbelrum, 5 trebäddsrum. Tel. 019- 29 44 14
Berga gård Fjugesta. Stuga 5 bäddar. Tel. 0585- 31049, 0706- 31 65 05
Vägbeskrivning till resp. boende begär vid bokning.
Dessutom finns gott om boende i Örebro
På Lekeberga finns det plats för husvagnar i anslutning till tävlingsplatsen. Ej el.


Momentbeskrivning 
(delvis uppdaterad 20/9-10)
1.) Hämtning. Två flockar på 15 djur i varje, ca 250–300m.
Hämtgrind 100 m från föraren, 10 m öppning. Valfritt vilken flock som hämtas först. Idealet att flocken startas och drives mot grinden, hunden sänds tillbaks för att hämta nästa flock. Flockarna samlas innan grinden och drivs igenom som en flock. Samlingen kan också ske på annat praktiskt sätt.
Utgång 20 poäng, upptag 10 poäng, andra utgång 20 poäng, upptag 10 poäng och framdrivning 20 poäng. Totalt 80 poäng.
Mot poängavdrag kan flockarna hämtas var för sig i två hämt.
Flocken drivs som vanligt runt föraren och i riktning mot nästa moment.

2) Fråndriving rakt fram ca 100 meter. 20 poäng, 10 poängs avdrag om föraren lämnar pinnen innan momentet är färdigt (fösning). (Efter grinden vinklas djuren för fösningen, 3)

3) Fösning ca 200 meter i vinkel genom två grindpar. 20 poäng.

4) Lång drivning/fösning längs med ån genom 2 st öppningsbara grindar. 30 poäng.

5) Delning/sortering. 3 märkta djur. Sortera ifrån 5 djur, där dom tre märkta skall vara med.
 30 poäng.
Lämnar man momentet med annat djurantal är det poängavdrag, 5 p/djur. T.ex. 4 djur = –5 poäng, 7 djur = –10 poäng.

6) Fålla in. IK-fålla. (Det antal djur man har med sig från sorteringen skall tas in i fållan) 10 poäng.

Totalpoäng 190 poäng. Maxtid 30 min.


Vinnare

År Förare Hund Plats
Fårfor Cup:
2007 Nina Hansen Nick Lekeberga, Bergslagens VK
2008 Petra Hedberg Fårhagens Flizz Lekeberga, Bergslagens VK
2009 Lena Brundin Thatll Do Please Lekeberga, Bergslagens VK
2010 Karin Söderberg Seemework Key Lekeberga, Bergslagens VK
Canami Cup:
2011 Sven Sognevik Mick Lekeberga, Bergslagens V