Canami / Fårfor Cup

Cupen har inte körts sen 2011.


Momentbeskrivning (delvis uppdaterad 20/9-10)
1.) Hämtning. Två flockar på 15 djur i varje, ca 250–300m.
Hämtgrind 100 m från föraren, 10 m öppning. Valfritt vilken flock som hämtas först. Idealet att flocken startas och drives mot grinden, hunden sänds tillbaks för att hämta nästa flock. Flockarna samlas innan grinden och drivs igenom som en flock. Samlingen kan också ske på annat praktiskt sätt.
Utgång 20 poäng, upptag 10 poäng, andra utgång 20 poäng, upptag 10 poäng och framdrivning 20 poäng. Totalt 80 poäng.
Mot poängavdrag kan flockarna hämtas var för sig i två hämt.
Flocken drivs som vanligt runt föraren och i riktning mot nästa moment.

2) Fråndriving rakt fram ca 100 meter. 20 poäng, 10 poängs avdrag om föraren lämnar pinnen innan momentet är färdigt (fösning). (Efter grinden vinklas djuren för fösningen, 3)

3) Fösning ca 200 meter i vinkel genom två grindpar. 20 poäng.

4) Lång drivning/fösning längs med ån genom 2 st öppningsbara grindar. 30 poäng.

5) Delning/sortering. 3 märkta djur. Sortera ifrån 5 djur, där dom tre märkta skall vara med.
 30 poäng.
Lämnar man momentet med annat djurantal är det poängavdrag, 5 p/djur. T.ex. 4 djur = –5 poäng, 7 djur = –10 poäng.

6) Fålla in. IK-fålla. (Det antal djur man har med sig från sorteringen skall tas in i fållan) 10 poäng.

Totalpoäng 190 poäng. Maxtid 30 min.


Vinnare

År Förare Hund Plats
Fårfor Cup:
2007 Nina Hansen Nick Lekeberga, Bergslagens VK
2008 Petra Hedberg Fårhagens Flizz Lekeberga, Bergslagens VK
2009 Lena Brundin Thatll Do Please Lekeberga, Bergslagens VK
2010 Karin Söderberg Seemework Key Lekeberga, Bergslagens VK
Canami Cup:
2011 Sven Sognevik Mick Lekeberga, Bergslagens V