Om SVaK

Svenska Vallhundsklubben

bildades 1969 och har sedan dess ständigt ökat sitt medlemsantal.

Klubbens ändamål är bland annat att bevara och vidareutveckla vallhundarnas bruksegenskaper till gagn för ägare av får och nötkreatur eller liknande. All verksamhet sker med fokus på god djurhantering. 

1977 associerades SVaK med Svenska Kennelklubben (SKK). Härigenom blev SVaK ensam ansvarig för bordercollieaveln i vårt land och dessutom för meriterande vallhundsprov. Bordercollien har fått stor arbetsbesparande och därmed ekonomisk betydelse för djurägaren och är därför fast knuten till våra modernäringar jordbruk och boskapsskötsel. På avelssidan är SVaK:s målsättning: en god vallhund som har kraft och förmåga att hantera både får och storboskap.
För att få registrera en Border Collie-valp i SKK så måste båda föräldrarna ha godkänt vallhundsprov och föräldrarna måste vara höftledsröntgade.
All annan avel med border collie avvisas av SVaK.

På SVaKs  valp- och vuxenhundförmedling hittar du border collie efter vallningsmeriterade föräldrar. Båda föräldrarna ska vara höftledsröntgade utan anmärkning och ögonspeglade. Tiken måste ha 2:a pris i IK1.

SVaK representeras ute i landet av sina lokalklubbar. De anordnar kurser, vallhundsprov och tävlingar på får och nötkreatur. Avsikten med dessa prov är att till aveln föra fram sådana hundar, som bäst passar svensk djurhållning. Därför:
Ingen Border Collie i avel utan vallningsmeriter!

Läs gärna våra stadgar och vår avelsstrategi RAS.

Protokoll hittar du som inloggad medlem i Filarkivet på Vallreg.se