Om SVaK

Svenska Vallhundsklubben

bildades 1969 och har sedan dess
 ständigt ökat sitt medlemsantal.

Klubbens ändamål är bland annat att bevara och vidareutveckla vallhundarnas bruksegenskaper till gagn för ägare av får och nötkreatur eller liknande. All verksamhet sker med fokus på god djurhantering. 

1977 associerades SVaK med Svenska Kennelklubben (SKK). Härigenom blev 
SVaK ensam ansvarig för bordercollieaveln i vårt land och dessutom för 
meriterande vallhundsprov. Bordercollien har fått stor arbetsbesparande 
och därmed ekonomisk betydelse för djurägaren och är därför fast knuten 
till våra modernäringar jordbruk och boskapsskötsel. På avelssidan är
 SVaK:s målsättning: en god vallhund som har kraft och förmåga att hantera både får och storboskap.
För att få registera en Border Collie-valp i SKK så måste båda föräldrarna ha godkänt vallhundsprov och föräldrarna måste vara höftledsröntgade.
All annan avel med border collie avvisas av SVaK.

På SVaKs  valp- och vuxenhundförmedling hittar du border collie efter vallningsmeriterade föräldrar. Båda föräldrarna ska vara höftledsröntgade utan anmärkning och ögonspeglade. Tiken måste ha 2:a pris i IK1.

SVaK representeras ute i landet av sina lokalklubbar. De anordnar kurser, vallhundsprov och tävlingar på får och nötkreatur. Avsikten 
med dessa prov är att till aveln föra fram sådana hundar, som bäst passar
svensk djurhållning. Därför:
Ingen Border Collie i avel utan vallningsmeriter!

Läs gärna våra stadgar och vår avelsstrategi RAS.

Protokoll hittar du som inloggad medlem i Filarkivet på Vallreg.