Lokalklubbar

 

SVaKs Lokalklubbar

Listade i den ordning de bildats.
  1. Dalarnas VK
  2. Gotlands VK
  3. Skånes VK
  4. Upplands VK
  5. Sörmlands VK
  6. X-läns VK
  7. Klubben har upphört
  8. Västsvenska VK
  9. Skaraborgs Aktiva Vallare
  10. Östergötlands VK
  11. Bohuslän-Dals VK
  12. Vallhundsringen
  13. Bergslagens VK
  14. Smålands VK
  15. Sydöstra Sveriges VK
  16. Sjuhäradsvallarna
  17. Värmlandsvallare
  18. Jämtland-Härjedalens VK
  19. Tjustvallarna
  20. Kronobergs VK
  21. Norrbottens VF
  22. Mälarmårdens VK
  23. AC-vallarna
  24. Angervallarna
  25. Sammanslagen med nr 1
  26. VK Nord
  27. Klubben har upphört
  28. Blekinge VK
  29. Westmanlands VK