DNA-testade hundar IGS

Här publicerar SVAKs avelsråd (AR) resultat för hundar som gentestats gällande IGS (Imerslund-Gräsbäcks syndrom) hos godkänt laboratiorum.

Har du kompletterande resultat, maila AR kopia på ditt provsvar.

Normal = Fri, bär ej på genen
Bärare = Anlagsbärare
Affected = Sjuk

Hundarna är sorterade på registreringsnummer. Vill du söka på namn, använd funktionen ctrl F för att söka på sidan.

Kan du inte se det excelark som publicerats här?

Vi använder oss av Google Drive direktpublicering. Även om det inte syns så kan det ta lite tid för sidan att laddas. Vänta en liten stund så ska den komma fram.

Fungerar det ändå inte? hör gärna av dig till webmaster!