Utbildning

Vill du utbilda dig och din vallhund så ska du vända dig till en instruktör i någon av  våra lokalklubbar. Det anordnas kurser på olika nivåer och klubbarna brukar annonsera ut  kurser på sina hemsidor.

Förutom kurser så erbjuder många instruktörer möjlighet att ta emot hundar för träning och även privatlektioner. Du kan även kontakta en instruktör för att få hjälp med invallning av djur.

Lista på instruktörer
Kontaktinfo till instruktörerna finns på lokalklubbarnas hemsidor.SVAKs Utbildningskommitté hittar du under Om SVaK