Utbildning

Vill du utbilda dig och din vallhund så ska du vända dig till en instruktör i någon av  våra lokalklubbar. Det anordnas kurser på olika nivåer och klubbarna brukar annonsera ut  kurser på sina hemsidor.

Förutom kurser så erbjuder många instruktörer möjlighet att ta emot hundar för träning och även privatlektioner. Du kan även kontakta en instruktör för att få hjälp med invallning av djur.
Kontaktinfo till instruktörerna finns på lokalklubbarnas hemsidor.Aktuell information om centrala utbildningar hittar du här.


SVAKs Utbildningskommitté (UBK) 2018


Sammankallande
Lotta Raud

Mor Annas Brygga 25
181 30 Lidingö
08-7655207
070-7618489

Catarina Ottosson
Forslunda 1
905 91 Umeå
090-143551

Lotta Axelsson

Brustad
Hjälmetorp 46
466 95 Sollebrunn
0322-45194
0708-900446

Heléne Elgemyr Vasalund
479 23 Svärdsjö
070-213 51 32

Karin Standar

Stordal 1 A
471 93 Kållekärr
Tel: 0708-849551
0304-660007