Utbildning för lantbrukare

 


Den arbetande vallhunden

– en utbildning för lantbrukare i sydöstra Skåne.

Utbildningen är ett Leaderprojekt och drivs av Svenska Vallhundsklubben och genomförs i sydöstra Skåne.
Kontakt: marianne.klima@time2learn.se 

Dokument

Foto: Petra Strand