Stadgar

SVaKs Stadgar

Stadgar för Svenska Vallhundsklubben – SVaK

Aktuella stadgar finns i filarkivet på vallreg.svak.se för inloggade medlemmar


Lokalklubbsstadgar

Aktuella stadgar finns i filarkivet på vallreg.svak.se för inloggade medlemmar