Försäkringar

Försäkringsfrågor borde alltid vara aktuella frågor. Tyvärr skjuter vi ofta på dem tills det händer något.

Följande försäkringsformer finns inom SVaK :

KLUBBFÖRSÄKRING.
27 av landets lokalklubbar inkl SVaK har tecknat sig för denna försäkring som administreras av SKK. (2 klubbar har egna försäkringar)

Denna försäkring innehåller 4 st delar: ANSVAR- EGENDOM-FÖRMÖGENHET samt RESA.
Om man skall rangordna delarna så är givetvis ANSVAR den viktigaste delen i försäkringen.Vi sysslar ju med en verksamhet där risk finns att tredje person skadas. Här gäller en självrisk på 20% av basbeloppet.
EGENDOM berör oss ganska lite.
Försäkring mot FÖRMÖGENHETSBROTT kan ju, om det vill sig illa, beröra både SVaK och lokalklubbarna.
RESEFÖRSÄKRING gäller för funktionärer och ledamöter i styrelse och kommitteer som reser på klubbarnas uppdrag. Även Landslaget ingår.

DJURFÖRSÄKRING
I Agria är djuren försäkrade, både får och nöt, som används i tävlingssammanhang, kurser, domarkonferenser mm. Även vid förberedelse till ovanstående gäller försäkringen.
Det är dock endast för avlivade djur man kan få ersättning. Om man tar ut veterinär för ett skadat djur gäller inte denna försäkring.
Djurförsäkringen ersätter inkalvad ko med 9.000:- och får med 1.000:-, får mellan 2-7 månader viss procent av 1.000:-.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGSFONDEN.
SVaK har under åren samlat på sig lite pengar i en fond som används att betala ersättning enl nedan:
REGLER FÖR UTBETALNING FRÅN FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGSFONDEN
Gäller för medlemmar inom SVaK som har fullgjort sitt medlemskap (betalat medlemsavgiften).

  • Medel skall utbetalas för att täcka halva självriskkostnaden vid skador på vallhund på tävling eller förberedelse till tävling och prov. Skador på oförsäkrad hund skall täckas av fonden vad gäller halva självrisken som om hunden vore försäkrad. Ett tak på utbetalning av ersättning sätts till 5000: – uppräknat med K-index.
  • Medel ur fonden betalas också för halva kostnaden av veterinärvård på skadade vallningsobjekt under officiella och inofficiella tävlingar och prov samt kurser. Även för förberedelser till ovan uppräknade arrangemang gäller ersättningen. Ett tak för utbetalning sätts till 1000: – uppräknat med K-index
  • Medel skall utbetalas för avlidet/avlivat får/nöt på tävling, kurs eller annat SVaK-arrangemang eller förberedelser för dessa.

Får ersätts med 800:-
Nöt ersätts med 3750:-

Krav att djurägare begärt och fått utbetalt ersättning från SVaK:s försäkring i Agria.

Alla detaljer har av utrymmesskäl inte kunnat tas med.

SVaKs kassör kan svara på eventuella ytterligare frågor.

Uppdaterat 2016-03-10