Försäkringar

Agria_Logo_SVE_rgb

Försäkring för din vallhund

På Agria Djurförsäkring har vi specialanpassade försäkringar för just din ras. Få en försäkring anpassad efter din ras behov, risker och besvär. Med Agrias Hundrasförsäkring ingår alltid rehab och medicin.

Väljer du att köpa till en livförsäkring kan du dessutom höja livvärdet i takt med att din hund meriterar sig.

Genom att välja Agria, får du inte bara ett tryggt skydd för din hund. Du gynnar även Svenska Vallhundsklubben som är stolta över att vara sponsrade av Agria Djurförsäkring. Som medlem i SVaK får du 10 % rabatt på din hundförsäkring hos Agria!

Vi har hundrasförsäkringar för alla vallhundsraser. Läs mer om hundrasförsäkringen här

Försäkra din hund idag med Agria

 

 

Försäkringsfrågor borde alltid vara aktuella frågor. Tyvärr skjuter vi ofta på dem tills det händer något.

Följande försäkringsformer finns inom SVaK :

KLUBBFÖRSÄKRING.
27 av landets lokalklubbar inkl SVaK har tecknat sig för denna försäkring som administreras av SKK. (2 klubbar har egna försäkringar)

Denna försäkring innehåller 4 st delar: ANSVAR- EGENDOM-FÖRMÖGENHET samt RESA.
Om man skall rangordna delarna så är givetvis ANSVAR den viktigaste delen i försäkringen.Vi sysslar ju med en verksamhet där risk finns att tredje person skadas. Här gäller en självrisk på 20% av basbeloppet.
EGENDOM berör oss ganska lite.
Försäkring mot FÖRMÖGENHETSBROTT kan ju, om det vill sig illa, beröra både SVaK och lokalklubbarna.
RESEFÖRSÄKRING gäller för funktionärer och ledamöter i styrelse och kommittéer som reser på klubbarnas uppdrag. Även Landslaget ingår.

agria logo

DJURFÖRSÄKRING
I Agria är djuren försäkrade, både får och nöt, som används i tävlingssammanhang, kurser, domarkonferenser mm. Även vid förberedelse till ovanstående gäller försäkringen.
Det är dock endast för avlivade djur man kan få ersättning. Om man tar ut veterinär för ett skadat djur gäller inte denna försäkring. (men man kan få ersättning från SVaK se nedan)
Djurförsäkringen ersätter inkalvad ko med 11.000:- och får med 1.200:-, får mellan 2-7 månader viss procent av 1.200:-.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGSFONDEN.
SVaK har under åren samlat på sig lite pengar i en fond som används att betala ersättning enl nedan:
REGLER FÖR UTBETALNING FRÅN FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGSFONDEN
Gäller för medlemmar inom SVaK som har fullgjort sitt medlemskap (betalat medlemsavgiften).

  • Medel skall utbetalas för att täcka halva självriskkostnaden vid skador på vallhund på tävling eller förberedelse till tävling och prov. Skador på oförsäkrad hund skall täckas av fonden vad gäller halva självrisken som om hunden vore försäkrad. Ett tak på utbetalning av ersättning sätts till 5000: –
  • Medel ur fonden betalas också för halva kostnaden av veterinärvård på skadade vallningsobjekt under officiella och inofficiella tävlingar och prov samt kurser. Även för förberedelser till ovan uppräknade arrangemang gäller ersättningen. Ett tak för utbetalning sätts till 2000: –
  • Medel skall utbetalas för avlidet/avlivat får/nöt på tävling, kurs eller annat SVaK-arrangemang eller förberedelser för dessa.

Får ersätts med 1000:-
Nöt ersätts med 4500:-

Krav att djurägare begärt och fått utbetalt ersättning från SVaK:s försäkring i Agria.

Alla detaljer har av utrymmesskäl inte kunnat tas med.

SVaKs kassör kan svara på eventuella ytterligare frågor.

.

Uppdaterat 2020-04-19