SVaKs Uppfödarpris

SVaKs uppfödarpris

Historik 

Avelsrådet beslutade år 2006 att instifta ett uppfödarpris baserat på Unghundscupens rankninglista. Bakgrunden var en önskan att ytterligare lyfta fram uppfödarens roll för bordercolliens framtid, en önskan att markera IK1-tävlingarnas roll för aveln och även att popularisera Unghundscupen.

Idén med det diplom som, förutom äran utgör priset var att det skulle vara ett tecken på kvalité i avelsarbetet.

Diplomet skulle kräva hög nivå på de producerade valparna, men inte vara ouppnåeligt.

Avelsrådets förhoppning var att det efterhand skulle ses som ett självklart kvalitetstecken att en etablerad uppfödare var innehavare av SVaK:s uppfödarpris och att införandet av ett pris skulle premiera de uppfödare som utför ett aktivt och medvetet avelsarbete, och dessutom följer sina valpar och ”pushar” ägarna att tävla med dem.

2015 ändrades sponsoravtalet och Unghundscupen blev Unghunds-SM.

Önskemål hade också lagts fram om att även resultat från nöttävlingar skulle räknas som merit för Uppfödarpriset, för att ytterligare premiera Bordercolliens allsidighet i arbetet med djuren.

Så fr.o.m 2015 baseras nu rankinglistan på både får-och nötmeriter och är en helt fristående lista som sträcker sig över kalenderår.

Rankinglistan 

Avelsrådet strävade redan på Unghundscupens tid att få en egen rankinglista för Uppfödarpriset vilket nu också har skett.

Rankinglistan baseras nu på resultat från såväl nöt- som fårtävlingar, och 35 hundar är listade.

Inteckningarna är helt oberoende av om hunden startar på Unghunds-SM eller ej. Resultat räknas fram till det att hunden fyllt 3 år och det är faktisk placering i respektive tävlingsklass som gäller.

För att erhålla SVaK:s uppfödarpris gäller följande: 

Diplomet delas ut på SVaK:s fullmäktige när en uppfödare har fått tre egenuppfödda hundar bland de 35 högst rankade på rankinglistan, inklusive hundar med samma poäng som hund nr 35.

 Uppfödaren kan endast få en inteckning per hund.

 Enbart svenska uppfödare kan få priset.

 Samma uppfödare kan få priset flera gånger.

Följande Uppfödare har erhållit SVaKs Uppfödarpris:

År Uppfödare
2007 CMMs
Ever On
Finn-vallens
2008 Fårhagens
Ladängs
Måsarps
Vallhunden
2009 Böstabyns
Dallees
2010 CMMs
Lantis
Nisses
Strongs
Take Time
2011 Kelliegårdens
Tazzehangens
Ty nant
Ullbiten
Vallhunden
2012 CMMs
Navalls
Seemework
Windanns
2013 Lekeberga
Somollis
Tabor gårds
2014 Erkens
Kronvallaren
My Nr One
Nelle-vis
Seglinges
2015 Ever On
Valldrevets
Vallhunden
Vallmyra
Västerängs
2016

Bra-Hund
Come to Me
Danny Assarsson
Emenem, 2 st
Hexgårdens
Lantställets
Locktorps
McKeos
Movallaren
Nisses
Sheepchasers

2017
Vallhunden
Rögrinds
Everics
For the Win
2018 Herrhagens
Kozagans
Fårvallarens
2019 Fyhrs
TioNioSju
Nötvallens
Eyegrips
Ever On
Väståkra
Viätts
2020 Pandemi
2021 Lekebergas
Fyhrs
Fårvallarens
Skärgårdslamms