Archive for april 2014

Ungdomskurser

Apr 6th, 2014 | Av

Två ungdomskurser finns nu att anmäla till. Lekeberga gård, Örebro 29-31 juli samt Viätt gård, Nyland den 16-18 juni. Läs mer!Manusstopp Omkring

Apr 4th, 2014 | Av
Omkring_4

Utkommer: 30 maj 2014
Manusstopp: 4 maj 2014Att skaffa får

Apr 2nd, 2014 | Av
attskaffafar

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.
Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna på. Några får står då oftast högt på önskelistan. Men vad innebär det att bli fårägare och hur kommer man igång? Birgit Fag är lammrådgivare på Hushållningssällskapet och ger dig några tips.
Läs hela artikeln här.