700 BC valpar

700 Border Collievalpar

Det föds ju cirka 700 Border Collievalpar om året i Sverige, hur många procent av dem kan beräknas komma från seriösa Border Collie uppfödare?
Som följdfråga: vad kännetäcknas för att man skall veta om uppfödaren av Border Collie är seriös?

En seriös uppfödare:
1) Har en målsättning
 för sin avel som han/hon kan redogöra för. Till exempel tala om vilken typ av Border Collie man vill ta fram – och är givetvis beredd att visa föräldrarna för dig (hanen kanske på video om han bor långt bort) eller tidigare avkomma efter föräldrarna. (Det är inte fråga om att visa upp fina konster, men lägg till exempel märke till om föraren behöver vara ständigt arg och ryter för att hunden ska lyda och om hunden behöver ständig hjälp med kommandon för att inte ställa till det i vallningen och skrämma djuren.)

2) Visar kunskap om olika vallningsanlag, har kunskap om egenskaperna hos hundar som används mycket i avel och har kunskap om ärftliga defekter som man bör ta hänsyn till vid val av avelsdjur och kombination av dessa.
Han/hon ska också kunna ge dig en bedömning av sin egen hunds för- och nackdelar i dessa avseenden (en uppfödare som säger sig ha en allt igenom perfekt hund ska man ifrågasätta, för dessa är mycket få om de ens förekommer).

3) Visar uppfödaransvar, det vill säga är inom rimliga gränser beredd att hjälpa dig att få nytta av din valp (till exempel svara på frågor och ge dig tips och råd samt hjälpa dig att komma i kontakt med en instruktör). Han/hon säljer inte en valp till dig som han/hon tror är fel typ av hund för dig och är beredd att köpa tillbaka hunden eller hjälpa dig att omplacera den om allt visar sig bli fel för er.

Ofta blir dock frågan om seriös uppfödning mer laddad än så här. Ofta tolkas den som att vissa hundtyper är bättre än andra. Istället är det så att det finns många olika vallningsanlag som är olika mycket framträdande hos olika typer av Border Collies. En del förare föredrar en hundtyp medan en annan förare föredrar en annan – en seriös uppfödare kan redogöra för vilken typ av hund det är man själv vill ta fram.

SVaK är rasklubb för Border Collien och målsättningen för rasen är att slå vakt om dess egenskaper som arbetande vallhund. En seriös uppfödare har alltid detta som sitt första mål och första kriterium när man väljer ut hundar som får gå i avel.
Men en seriös uppfödare vet också att Border Collien inom rasen har många olika egenskaper och att det inte är lämpligt att försöka korsa dem hur som helst eftersom man då får fram en oenhetlig avkomma. En seriös uppfödare ska därför kunna beskriva för dig hur föräldrarna arbetar och hur man tänker sig att förstärka dessa egenskaper i en valpkull. En uppfödare som säger sig vilja modifiera en för stark eller svag egenskap hos sin tik med motsatt egenskap hos hanen ska du aldrig lita på – så fungerar inte nedärvningen. Nedärvning måste alltid säkerställas genom förstärkning av egenskaper – inte genom kompensation eller motsats. Givetvis ska man också ta hänsyn till mentalitet eller risk för ärftliga defekter när man väljer ut föräldradjur, men man avlar inte på en Border Collien bara för att den är en trevlig familjehund eller för att den aldrig lämnat ett enda HD-fel (höftledsfel) efter sig.

Det finns också annat du kan fundera över när du ska avgöra om den uppfödare du tänker köpa valp av är seriös. Här är databasen Vallreg (http://www.vallreg.svak.se/) ett bra verktyg där du kan finna alla statistiska uppgifter om uppfödare och hundar. Har till exempel uppfödaren själv meriterat sig med sina hundar? Det måste givetvis inte vara en bra tävlingsmänniska som är uppfödare, men om tiken bara har gått ett enda LP (Lokalprov, eller Godkänt Vallhundsprov)    – eller värre först klarat sig på tredje LP:t – med medelmåttigt resultat och det visar sig att uppfödaren har tagit tre tidigare kullar på tiken, där endast några enstaka avkommor har Godkänt LP och/eller är HD-röntgade och ögonlysta, – ja, då bör man nog skaffa sig lite referenser innan man köper något därifrån.

En seriös uppfödare brukar utvärdera en kull innan man går vidare och använder samma föräldrar fler gånger. En annan varningstriangel kan vara att det är uppfödaren som äger både tiken och hanen, eller om det visar sig att hanen bor granne med tikägaren – givetvis finns det många duktiga förare (och grannar) som äger både en bra hane och en tik som passar för varandra i egenskaper, men det kan också vara ”lättförtjänta” pengar som ligger i botten vid valet av föräldrar. Även där kan du titta i Vallreg och se vad tiken och hanen presterat tidigare.

På den hemsidan har du också kontakt till SVaKs regionala avelsrådgivare – vänd dig till den som står för din region. De har oftast god kännedom om föräldradjuren. Det handlar inte bara om att en hund ska vara bra – den ska också passa din erfarenhet som vallhundsförare och de arbetsuppgifter du ska träna hunden till. En seriös uppfödare talar även om för dig om han/hon inte tycker att du är en lämplig köpare av just den kull valpar man har just då.

Hur många procent Border Collievalpar som kommer från seriösa uppfödare är inte lätt att svara på, men de som förekommer i SVaKs Valpförmedling är nog betydligt säkrare kort än dem man finner i dagspressen och andra tidningar som inte riktar sig till lantbrukare.