Inte registrerad

Inte registrerad

Jag har just köpt en Border Collievalp på 14 veckor. Den hade sålts av uppfödaren till ägaren före mig, som haft den i två veckor, men på grund av olika orsaker kunde hon inte behålla den.
Valpen är vaccinerad, veterinär besiktigad och chipmärkt, men inte registrerad.
Är detta något jag kan göra nu, och i så fall vad behöver jag göra?

Nej. Det är det endast uppfödaren som kan göra. Men antagligen har uppfödaren inte gjort det på grund av att han/hon inte får lov att göra det.

Troligast är att någon av föräldrarna eller bägge inte har Godkänt Vallhundsprov. SKK registrerar inte valpar efter föräldrar utan Godkänt Vallhundsprov. Det kan också vara så att någon av föräldrarna har någon ärftlig defekt som gör att uppfödaren inte vill registrera kullen.

Beroende på vad du har för syfte med ditt hundköp rekommenderar vi dig att göra som den förra ägaren och lämna tillbaka hunden till uppfödaren. Har du tänkt att träna för att tävla i vallning så bör du känna till att dina möjligheter att delta i officiella tävlingar i stort sett är uteslutna.
Ska du ha hunden till hjälp med att sköta får eller nötkreatur kan det mycket väl gå bra, men utan föräldrar med vallhundsprov ska man alltid vara vaksam och ifrågasätta hur det är med vallningsegenskaperna. Ett vallhundsprov är tämligen enkelt och även ovana förare brukar lyckas efter några försök så vi anser att det är oseriöst att ta valpar efter föräldrar utan denna merit. I synnerhet som det finns gott om valpar efter högt meriterade föräldrar. Du kan heller aldrig själv registrera valpar efter din hund.