Träna hos uppfödaren

Träna hos uppfödaren

Jag har frågat tidigare om inte uppfödaren där jag köper min valp, kan ställa upp så att jag kan träna på dennes djur.
Jag tycker att ert svar var ogint, när ni sa att man inte kan kräva det. Kan ni förklara varför?

Du ska få en kort bakgrund så kanske du får lite större förståelse för vårt svar:
1) Du frågade om man kunde träna hunden hos uppfödaren. Hade vi givit dig positiva signaler om det hade två saker hänt:

a) En hel del uppfödare hade blivit förbannade på oss dels för att många inte vill sälja till icke djurägare och de tycker inte att vi ska uppmuntra dessa att köpa Border Collie, dels för att det är ett mycket stort åtagande att lova en valpköpare att ställa upp med träningsmöjligheter – det handlar ju om att träna några gånger i veckan om du ska komma någonstans.
Man kan inte anse att det är något en uppfödare ska ställa upp på utan det får ju noga pratas igenom och ni får komma överens om någon eventuell ersättning för detta, eller ett högre pris för valpen som i kontraktet inkluderar träningsmöjligheter för dig tills du exempelvis klarat Godkänt Vallhundsprov. Vid det laget har din uppfödare lagt rätt många timmar på dig, och troligen har du också slitit rätt hårt på vederbörandes djur och stängsel.

b) Vi skulle ha invaggat dig i falska förhoppningar om hur enkelt det är att i verkligheten åka många mil så snart man ska träna. Kanske har du någon uppfödare precis i din närhet som är beredd att sälja till dig så att det kan vara praktiskt genomförbart, men det är i så fall en lycklig omständighet som gäller för väldigt få.

2) Du undrar om man kan räkna med att få träna sin hund i vallhundsklubbarnas regi. Vi arbetar båda med utbildningsverksamheten inom våra respektive klubbar. Det är roligt och känns meningsfullt för det allra mesta. Vi har också många duktiga och ambitiösa elever som inte är djurägare utan har hunden och vallningen som ren hobby. Om de har ordnat träningsmöjligheter fungerar de jättebra på kurserna (och har ofta haft mer tid att träna på ”hemläxan” än den utarbetade mjölkbonden som alltid har för mycket jobb på gården).

Det som är tråkigt är när det kommer elever som tror att det räcker med att gå kurs och inte inser att kurstillfällena bara är instruktion och inte träning. Om man försöker prata med dem om att det inte fungerar och att alla övriga får vänta medan instruktören står kvar och kämpar i ”ruta ett” med de här eleverna och hundarna, så får man ofta bara ett ilsket svar om att de inte har några djur att träna på. Men detta är inte instruktörernas eller Svenska Vallhunds-klubbens problem. Och instruktörens får har inte heller bett om att få vara ”söndagsnöje” åt hundar som har små möjligheter att bygga upp djurkänsla och vana vid att hantera djur.

Vi vill bara att den Border Collie-älskande icke djurägaren ska inse detta problem innan de skaffar en BC eller tänder den på djur. Många gånger hade dessa hundar och hund-ägare varit gladare tillsammans om inte hunden tänts på djur utan fått sitt arbetsbehov tillfredsställt av annan träning. Vi har sett så många exempel på hur goda ambitioner fallit platt till marken – i praktiken är det nämligen svårt att få till träningsmöjligheter för den som inte har djur själv och dessutom kanske ingen erfarenhet av hur man ”läser” och hanterar dessa djur.

Vi önskar dig ärligt och oreserverat lycka till i sökandet efter någon vallningsentusiast som vill hjälpa dig att skaffa bra träningsmöjligheter. Men vi ville i vårt förra svar inte lura på dig några illusioner om att det är lätt att hitta Border Collieuppfödare eller instruktörer som vill låna ut träningsdjur till en djurovan förare och hund.