Tävlingsplats SM-får 2018

Välkomna till Eksholmens gård och årets SM i fårvallning
jorgen-rasmussonpiamaria-Rasmusson

I det vackra jordbrukslandskapet, några kilometer väster om Malmö Airport, ligger Eksholmens gård. Här bor lantmästarparet Jörgen och Piamaria Rasmusson, som driver lammuppfödning kombinerat med gårdsbutik och Bed & Breakfast. I år är de värdpar för traditionsenliga SM i fårvallning som arrangeras av Skånes Vallhundsklubb.

Eksholmens gård är främst känd för sin betesbaserade och ekologiska fåruppfödning. Besättningen uppgår till 570 tackor varav hälften är köttrasfår med högt Texelinslag och hälften renrasiga Gotlandsfår. Lamning sker i mars–april och de cirka 1000 lamm som då föds levereras till HKScan från maj och framåt. Paret Rasmusson fick utmärkelsen ”Årets leverantör av lamm” till HKScan 2015 med motiveringen ”Entreprenörer med väl planerad produktion”.

eksholmnesgard2Tävlingsfältet ligger i anslutning till gården. På fältet jämte lamningsstallet kommer det att finnas utställare och servering under hela SM-helgen den 15-16 september.

– Det känns roligt att SM ska hållas på vår gård i år, säger Piamaria. Tävlingarna bidrar dels till utvecklingen av bra vallhundar, dels ger de allmänheten en inblick i hur fårvallning med hund fungerar i praktiken.

Border collies en självklar del av verksamheten

Piamaria berättar att deras första hund var en färdigtränad Border collie och det märktes genast stor skillnad på effektiviteten med fårarbetet. De fyra Border collies som bor på gården idag används till många olika uppdrag, som att flytta fåren mellan betena – från punkt A till Ö – och för att väga lammen.

– Självklart måste man också själv sätta sig in i vallningsarbetet även om man har hunden till hjälp. Arbetet är ju tredimensionellt: får – hund – människa!

Gård i ständig utvecklingeksholmnesgard7

Jörgen berättar att gården, som förvärvades 1998, är på drygt 100 hektar åker- och betesmark och att de arrenderar drygt 100 hektar till.

– Livet som lammproducent startade för 16 år sedan – då med 30 tackor som sedan successivt utökades till 300. I flera år var dessa tackor fördelade på tre olika stallar och det var långt ifrån effektivt. Efter många studiebesök, på gårdar både i landet och utanför, togs för fem år sedan beslutet att bygga ett nytt rationellt lamningsstall på 1 800 kvm med plats för 635 tackor. Vi satsade på tidseffektivitet och hög mekaniseringsgrad med djuren och djurskötarna i fokus.

– En bred mittgång, fortsätter Jörgen, gör att vi kommer in med traktorn för att strö och har gott om utrymme för vägning, klippning, skanning och förflyttning. Det ger oss också bra översikt över boxarna under lamningen. På utsidan finns ett foderbord under tak på betongplatta. En extra finess är att vi har kalksand på betongplattan så på väg ut till maten får tackorna lite extra fotvård.

Framtiden

eksholmnesgard3Jörgen och Piamaria ser positivt på lammnäringens framtid i Sverige. Får är bra både som foderomvandlare och naturvårdare. Än så länge är den inhemska konsumtionen av lammkött relativt låg men den ökar för varje år. Planerna de kommande åren är att förfina befintlig verksamhet och det finns en mängd olika idéer på vidare expansion. I sommar startar till exempel ett ”lammsafari” där allmänheten ska få möjlighet åka runt i vagnar ute på betena och komma i närkontakt med djuren. Då kan man också få se vallhundar i arbete.

– Det gäller att hela tiden kunna förnya sig och se var möjligheterna finns, menar Piamaria. Enbart lammproduktion är svårt att leva på, men det händer mycket inom den svenska fårnäringen just nu. Fårbonneriet är en spännande utmaning och pricken över i:et är att få jobba med hundarna!

Välkomna till en spännande vallhundshelg i Skåne den 15–16 september!

Text: Kalle Svensson
Foto: Kicki Myrberg