Formulär vuxenhundförmedling

Vuxenhundförmedling

Nedan finns ett formulär där du kan anmäla en vuxen hund till försäljning/omplacering.

I och med din anmälan försäkrar du att:
• Du lämnar köpekontrakt
• Hunden är registrerad, ID-märkt och vaccinerad
• Du säljer inte defekt eller sjuk hund utan att detta införes i köpeavtalet
• Du följer SKKs anvisningar beträffande fodervärdsavtal (om aktuellt)
• Du lämnar aldrig osanna uppgifter om hund som säljes

Förmedlingen är numera gratis.
Din annons kommer publiceras så snart betalning är mottagen.

Har du frågor kontaktar du Lotta Larsson

Svenska Vallhundsklubben


För- och efternamn
Vi hämtar automatiskt din kontaktinfo från medlemsregistret.
ange hemsideadressen med http://
ange regnummer med REGV....
Läs grundreglerna på SKK
Begränsat utrymme, max ca 170 tecken.