Formulär vuxenhundförmedling

Vuxenhundförmedling

 • Nedan finns ett formulär där du kan anmäla en vuxen hund till försäljning/omplacering.

  I och med din anmälan försäkrar du att:
  • Du lämnar köpekontrakt
  • Hunden är registrerad, ID-märkt och vaccinerad
  • Du säljer inte defekt eller sjuk hund utan att detta införes i köpeavtalet
  • Du följer SKKs anvisningar beträffande fodervärdsavtal (om aktuellt)
  • Du lämnar aldrig osanna uppgifter om hund som säljes

  Förmedlingen kostar 100 kr och betalas till SVAKs pg 883340-2.
  Din annons kommer publiceras så snart betalning är mottagen.

  Har du frågor kontaktar du Lotta Larsson

  Svenska Vallhundsklubben