Formulär vuxenhundförmedling

Vuxenhundförmedling

Nedan finns ett formulär där du kan anmäla en vuxen hund till försäljning/omplacering.

I och med din anmälan försäkrar du att:
• Du lämnar köpekontrakt
• Hunden är registrerad, ID-märkt och vaccinerad
• Du säljer inte defekt eller sjuk hund utan att detta införes i köpeavtalet
• Du följer SKKs anvisningar beträffande fodervärdsavtal (om aktuellt)
• Du lämnar aldrig osanna uppgifter om hund som säljes

Förmedlingen kostar 100 kr och betalas till SVAKs pg 883340-2.
Din annons kommer publiceras så snart betalning är mottagen.

Har du frågor kontaktar du Lotta Larsson

Svenska Vallhundsklubben


För- och efternamn
Vi hämtar automatiskt din kontaktinfo från medlemsregistret.
ange hemsideadressen med http://
ange regnummer med REGV....
Läs grundreglerna på SKK
Begränsat utrymme, max ca 170 tecken.