Bekräftelse medlem

Tack för din medlemsansökan!

Det som återstår nu är att betala in medlemsavgiften för att fullborda medlemskapet.

Medlemsavgiften 350,- (familjemedlem 80,-) sätts in på SVaKs bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0

Utländsk medlem: IBAN nr SE3480000000072121128913

Välkommen som medlem i SVaK!
Svenska Vallhundsklubben