Ledarskapets betydelse

Ledarskapets betydelse

Genom åren har jag ofta funderat över varför så många personer kommer till vallhundskurserna med hundar som är på gränsen till okontaktbara, är sig själva nog och inte lyssnar på sin förare. Det blir inte mycket tid över för vallningen utan mesta arbetet går åt för att få hunden att lyssna och arbeta för föraren och inte för sig själv.
Vad är då anledningen till detta? I debatten det senaste året har det talats om att vi har för intensiva, men också alldeles för veka hundar som inte tål korrigeringar. Är det så att hundarna har så mycket vallningsinstinkt att de för den skull är svåra att kontrollera? I alla de här påståendena finns korn av sanning, alla hundar är olika, bättre eller sämre, både mentalt och vallningsmässigt. Men om vi då betraktar en fysiskt välutrustad hund med bra mentalitet och en normal vallningsinstinkt så menar jag att själva vallningsträningen är en mycket enkel sak om man har använt det första året till att bygga upp ett bra ledarskap. Med detta menar jag ett positivt ledarskap där hunden känner trygghet och förtroende för en tydlig och balanserad förare och som får som följd att hunden verkligen vallar för föraren och inte för sig själv.

På 80-talet började man inse vikten av att ha sin vallhund i lite mer strikta tyglar. Då talade man om lydnad och det var inte helt fel. När jag såg min första vallhundstävling på Öland 1984 var det nog inte en enda hund som gick av banan utan att ha bitit får, oftast i bakbenen, både en och flera gånger. I början av 90-talet talade man om dominans och det vanligaste sättet att tillämpa detta var att lägga hunden på rygg och vänta tills den slappnat av. Alla processer tar sin tid och människor måste både förstå meningen med och lära sig tillämpa nya rön och idéer. Nu har man tonat ner talet om lydnad och betonar i stället ledarskapets betydelse. En lydig hund är inte samtidigt en garanti för att du är hundens ledare. Man kan lära en hund att utföra de mest otroliga saker med hjälp av godis men detta är en helt annan sak än ledarskap.

Vad innebär det att du är ledare för din hund? Först och främst måste man vara en lugn och trygg person som inger tillit hos hunden. Du låter inte oväntade situationer påverka ditt lugn, du är alltid bestämd och samtidigt vänlig i ditt hanterande av hunden och den vet att den alltid är trygg hos dig. Din röst är mycket viktig tillsammans med ditt kroppsspråk. Genom att variera din röst kan du ”tala om” för hunden vad du menar. Ofta pratar folk sönder sina hundar och det verkar som man tror att hunden förstår människans språk. Visst lär sig hundarna med tiden många ord men de kan aldrig lära sig att tolka en mening i stil med ”har du inte fattat att du skall ligga ner när jag säger till”. Vilket ord man använder är oviktigt, det är när och hur det sägs som är viktigt. Långa meningar gör bara hunden förvirrad och är man sedan lite obalanserad själv så blir det bara värre. Som ledare skall du vara tydlig i din relation till hunden, det får inte vara några tveksamheter om vad du vill om du skall kunna kräva att den gör rätt. Med rätt använd röst och kroppsspråk får du den att förstå vad du menar. Vi måste närma oss hunden på ett sätt som den instinktivt förstår och se det hela från hund till människa och inte tvärtom.

För att utöva ett gott ledarskap måste man vara förutseende som ägare och förare. Det gäller att hela tiden vara ett steg före sin hund och förhindra att besvärliga situationer uppstår. Hunden ska vara under kontroll men på ett sådant sätt att den inte känner sig kontrollerad. Om man är ute och går med hunden och på avstånd ser mötande personer så kallar man in hunden innan den får syn på dem och sticker i väg. Koppla upp, och om du stannar för att prata skall inte hunden få ta kontakt med dem först. Ofta vill folk hälsa på hunden direkt men detta är helt fel. Ingen varg går in och beblandar sig med en främmande flock.
Du och din hund är en flock och som ledare är det du som avgör hur den främmande flocken bemöts. Efter en stund kan hunden hälsa om du så önskar men vänj inte hunden vid att alla människor skall ta kontakt med den. Det viktigaste är att den vänjer sig vid att se människor och föremål omkring sig men utan att bry sig. För hunden skall bara finnas en intressant person, ledaren, och sedan naturligtvis vallningsobjekten.
Det enklaste sättet att utöva sitt ledarskap är vid utfodring och när besökare kommer hem till dig. Du avgör när hunden skall äta och det är du som tar emot vid dörren. Personligen vill jag inte att gäster befattar sig med mina hundar, hunden skall vara med men inte fjanta med gästerna vilket kan ibland leda till att de ifrågasätter varför. I många fall är det enda man kan säga till dem: ”Den som måste ställa frågan kommer inte att förstå svaret.” Ur hundens synpunkt är det enklare att veta att det enda den behöver bry sig om är dig och det arbete den skall utföra.

Det finns många sätt att förbättra sitt ledarskap men ytterst är det din personlighet som är viktigast. Att vara ledare är en medfödd egenskap som man har, mer eller mindre. Det är inte konstigare att vissa personer är framgångsrika vid tävlingar eller i hemmajobbet än att det finns idrottsstjärnor, artister mm. Jag brukar göra en jämförelse med vallning och att utöva musik. ”De flesta kan lära sig spela en melodi, några kan inte ens det och några kan göra musik av det” Precis så är det med vallningen men här krävs också en bra hund, något som inte alltid kan vara lätt att hitta.
När du introducerar hunden hos djuren ställs ledarskapet på hårda prov. Du måste vara ytterst förutseende och inte låta hunden hamna i situationer där fåren vinner, t ex genom att de går på hunden, sticker från den eller helt enkelt springer över den. Se till att du inte lägger hunden i en situation där fåren sticker som följd av detta. Börja med väl invallade djur på liten avgränsad yta och kontrollera gärna hunden med en lina.. När hunden kan ta djuren till dig och hålla dem där kan du börja med fösning som är ett utmärkt moment genom att du är nära hunden och kan både stötta, uppmuntra och korrigera.

Med ett 100-procentigt positivt ledarskap har du en hund som visar arbetsglädje, tar egna initiativ, som kan jobba under full kommandogivning eller helt fritt, har enbart öron för dig och ögon för djuren och som kan koppla av efter arbetets slut. När du är med hunden skall du vara fåordig, tala med låg röst och med nyanser i ditt tonläge för att få hunden att förstå. Inget viftande med armarna eller skrikande behövs utan är bara till nackdel. För att korrigera hunden räcker det med en morrning eller att du harklar dig för att den skall förstå att något är fel. Din konsekvens är oerhört viktig, för en hund finns inga undantag. Var säker på att hunden förstår vad du menar, tydligheten är mycket viktig
Med ett gott ledarskap behöver du inte gå kurser för att korrigera fel utan för att lära dig nya saker, något som är mer positivt för både dig och hunden.


Text: Ingemar Gustafsson

Från 2007 inlagd 2010-07-20