Posts Tagged ‘ lösdriftsstall ’

Utbildningsdag

Jan 10th, 2014 | Av
Foto: Carin Möller

Hur utbildar vi nöthunden så den fungerar i moderna stallar?
I dag gör en rätt utbildad hund ett enormt arbete året runt i våra djurstallar, speciellt i lösdrifter med grop/karusellmjölkning.
Läs mer