Border collie – Avel

Krav på ögonundersökning av avesldjur från 13-01-01

Sep 11th, 2012 | Av
fame_eyes

Vid registrering av valpkull ska föräldradjuren ha officiellt ögonundersökningsresultat. Intyget får inte vara äldre än 1 år.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Nya avtal för uppfödare

Jul 18th, 2012 | Av

Svenska Kennelklubben har sett över de avtal som undertecknas vid försäljning eller överlåtelse av hund. Det gäller de tre blanketterna ”köpeavtal för hund”, ”köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” samt ”fodervärdsavtal”. Innehållet är i stort detsamma som tidigare, men med några viktiga ändringar. Läs hela texten och ladda ner blanketterna här.