Krav på ögonundersökning av avesldjur från 13-01-01

Sep 11th, 2012 | Av | Kategori: Border collie - Avel


Beslut från SKKs Avelskommitté – se nedanstående protokollsutdrag från möte 23 maj 2012:

§ 71 Ansökan från Svenska Vallhundsklubben (SVAK) om utökat hälsoprogram
Förelåg ansökan från SVAK om obligatorisk ögonundersökning av avelsdjur av rasen border collie. Border collie har sedan tidigare ett hälsoprogram avseende ögonsjukdomen progressiv retinal dysplasi (PRA). Med anledning av den speciella näthinnedegeneration som förekommer i rasen, önskar klubben nu utöka ögonprogrammet med obligatorisk ögonlysning av avelsdjur.

Beslöt AK bifalla klubbens ansökan om obligatorisk ögonundersökning av avelsdjur. Beslutet gäller from 2013-01-01 och innebär att vid registrering av valpkull ska föräldradjuren ha officiellt ögonundersökningsresultat. Intyget får inte vara äldre än 1 år.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. AK betonade vikten av att SVAK informerar sina medlemmar om beslutet och att skillnad görs mellan anvisningarna vid PRA och den retinopati som konstaterats i rasen. Utsåg AK Sophie Gäfvert att vara AKs kontaktperson med klubben och bistå klubben i deras arbete kring ögonsjukdomar inom rasen.
Beslöt AK vidare att det hälsoprogram för PRA som gäller sedan tidigare ska kompletteras med sedvanligt avelsförbud för avkommor till PRA-hund.

Nyhetsarkiv

Taggar: ,

Kommentarsfunktionen är stängd.