Posts Tagged ‘ avelsrådet ’

BLUP-metoden

Sep 24th, 2013 | Av

Här kommer en artikel av genetiker Per Arvelius om värdet av att använda BLUP-metoden när vi väljer avelsdjur. Visserligen handlar den om jaktegenskaper hos engelsk setter, men artikeln är i högsta grad relevant for oss som föder upp border collie.

Thomas Stokke
Unghundsbeskrivningsgruppen
Anmäla sjukdom

Sep 27th, 2012 | Av

Hjälp klubbens Avelsråd!

Har din hund drabbats av misstänkt ärftlig sjukdom?

I så fall bör du anmäla det till Avelsrådet.

Tack för din medverkan!
Avelskonferens

Sep 26th, 2012 | Av
avelskonferens

Avelsrådet inbjuder till Avelskonferens den 3-4 november

Har du kunskaper och åsikter om border collie-avel?
Vill du lära dig mer om avelsarbete för arbetsegenskaper?

Lördag 3/11 föreläsningar med Per Arvelius och Mette Ulvestad.
Söndag 4/11 workshop.
Läs mer….Epilepsi

Sep 20th, 2012 | Av

Hundar med konstaterad epilepsi finns nu publicerade här på hemsidan.
Krav på ögonundersökning av avesldjur från 13-01-01

Sep 11th, 2012 | Av
fame_eyes

Vid registrering av valpkull ska föräldradjuren ha officiellt ögonundersökningsresultat. Intyget får inte vara äldre än 1 år.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.