Posts Tagged ‘ ärftlighet ’

BLUP-metoden

Sep 24th, 2013 | Av

Här kommer en artikel av genetiker Per Arvelius om värdet av att använda BLUP-metoden när vi väljer avelsdjur. Visserligen handlar den om jaktegenskaper hos engelsk setter, men artikeln är i högsta grad relevant for oss som föder upp border collie.

Thomas Stokke
Unghundsbeskrivningsgruppen
Epilepsi

Sep 20th, 2012 | Av

Hundar med konstaterad epilepsi finns nu publicerade här på hemsidan.