Nya avtal för uppfödare

Jul 18th, 2012 | Av | Kategori: Border collie - Avel

Svenska Kennelklubben har sett över de avtal som undertecknas vid försäljning eller överlåtelse av hund. Det gäller de tre blanketterna ”köpeavtal för hund”, ”köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” samt ”fodervärdsavtal”. Innehållet är i stort detsamma som tidigare, men med några viktiga ändringar.

Försäkringsbolag och försäkringsnummer

På den nya blanketten för köpeavtal ska uppfödaren ange försäkringsbolag och också försäkringsnummer ifall det finns en dolda fel-försäkring. Det kan vara en hjälp för köparen om det blir aktuellt att utnyttja försäkringen och uppfödaren exempelvis har flyttat eller avlidit. På köpeavtalen finns numera också en ruta för återköp, för att underlätta för säljare och köpare som därmed slipper skriva nya avtal, fylla i kvittenser etc.

Handpenning? Då krävs köpeavtal

Ytterligare en viktig ändring är att köpeavtal från och med nu ska upprättas om uppfödaren tar emot en handpenning av köparen. Det har tyvärr förekommit att uppfödare strax före eller i samband med leverans meddelar att de inte längre vill sälja valpen. Är det inte klart vilken hund som ska säljas ska uppfödaren inte heller ta emot handpenning. Möjligheten att göra andra överenskommelser har tagits bort.

Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt

Här är den viktigaste förändringen att köparen inte längre har rätt att köpa loss avelsrätten från uppfödaren. En köpare som hindrar uppfödaren att utnyttja sina avelsrättigheter kan bli skyldig att betala skadestånd. Vidare framgår det nu tydligt att det rör sig om en exklusiv avelsrätt. Köparen kan inte utnyttja hunden i avel innan säljaren har utnyttjat sin avelsrätt till fullo (en valpkull för tik, tre för hanhund). Det förtydligas dessutom vad som menas med en valpkull eftersom vissa köpare har tolkat antalet parningar/språng som avbetalning och inte att parningen de facto resulterat i minst en levande valp.

Meritering

På blanketten finns nu en särskild överenskommelse om meritering. Det möjliggör för säljaren att disponera hunden vid maximalt tre tillfällen för eventuella prov och utställningar som exempelvis är meriterande vid registrering/annonsering av valpkull. Det är säljaren som ska bekosta undersökningar och meriteringar, och stå för övriga kostnader som kan hänföras till avelsrätten.

Fodervärdsavtal

Den viktigaste förändringen i fodervärdsavtalet är att antalet valpkullar som den som överlåter en hanhund har rätt till begränsas till sex. Nu framgår det också tydligt att överlåtaren ska få möjlighet att disponera hunden den tid som krävs för att utföra nödvändiga hälsoundersökningar, det vill säga sådana som krävs för registrering av valpkull (när sådana krav finns). Det är överlåtaren som ska bekosta dessa undersökningar och även stå för kostnader för prov/tävling/utställning om överlåtaren har bibehållet rätten till detta.

De gamla avtalen kan användas till den sista april 2013

De nya blanketterna finns tillgängliga från och med 21 juni 2012 och Svenska Kennelklubben rekommenderar att du använder dem. Det går dock att teckna nya avtal på de gamla blanketterna ända fram till den sista april nästa år. Efter det datumet är de gamla avtalen inte längre tillåtna att använda och ses som felaktiga, och som uppfödare bryter du mot SKKs grundregler om du fortsätter att använda dem.

Ladda ned de nya avtalen

Du som är uppfödare kan teckna avtal på de nya blanketterna från den 21 juni 2012. Ladda ned dem från webbplatsen Köpahund.se eller beställ dem från Svenska Kennelklubben. De gamla avtalen kan användas fram till sista april 2013.

 

Nyhetsarkiv

Taggar:

Kommentarsfunktionen är stängd.