Ordförande skriver…

Jun 20th, 2013 | Av | Kategori: Aktuellt, Klubbverksamhet, ordförande skriver

Mötet i tisdags på SKK var givande. Efter diskussion om föreningen Djurskyddets olika förslag enades deltagarna om att arbeta med utformning och framställning av ett informations- och rådgivningsblad om vallningsträning. Syftet är ökad kunskap om, förståelse för och hänsyntagande till vallningsdjurens (det mest får det handlar om) beteende och behov. Detta ansågs som det bästa sättet, i första hand, att uppnå bättre djurhantering under vallningsträning än diverse förbudsåtgärder.
Den företeelse som oroar Djurskyddet mest är det man kallar för ” oseriös hobbyvallning” där liten eller ingen hänsyn tas till djurens väl befinnande. Många gångar tror jag att detta beror på ren okunskap från förarens sida och därför kan en ökade kunskapsspridning och ett gemensamt ansvarstagande vara en bra väg till en bättre djurhantering på detta området.
Eder Ordförande

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.