Sveriges Hundungdom och SVaK

Sep 26th, 2013 | Av | Kategori: Aktuellt, Klubbverksamhet, Ungdomsverksamhet

SVaK har i år ingått avtal om Ungdomsmedlemskap med Sveriges Hundungdom och är därmed en valbar specialklubb för SHUs medlemmar.
Lotta Treiberg, medlem i SVaK, arbetar på Sveriges Hundungdom och berättar nedan vad Sveriges Hundungdom står för och hur samarbetet är tänkt att fungera.


Det här är Sveriges Hundungdom

Vi är Svenska Kennelklubbens (SKKs) ungdomsförbund och bildades 1975. Kennelklubben består av länsklubbar (med lokala kennelklubbar) och specialklubbar (med i vissa fall rasklubbar) och så ungdomsförbundet – Sveriges Hundungdom. Vår uppgift är att försöka vara hela Kennelklubbsorganisationens ungdomsförbund! Vi är uppbyggda med dels en central organisation med en styrelse och ett kansli och dels lokala Hundungdomsklubbar runt om i landet. Vårt medlemsantal pendlar mellan 8000 till 9000 och vi har ungefär 60 lokalklubbar. Alla aktiva lokalklubbar har en egen styrelse och de utser delegater som träffas en gång om året på ett representantskapsmöte. Det mötet – som är vårt årsmöte – är vårt högsta beslutande organ och det är där beslut tas som sätter agendan för vår centrala styrelse och vårt kansli. Som SKKs ungdomsförbund har vi rätt att skicka delegater till Kennelfullmäktige (KF)

Jonna Smedberg är 20 år och Zoya är hennes första border collie. För Jonna var det självklart att både hon och Zoya skulle bli medlemmar i SVaK för att kunna gå på kurser och lära sig grunderna i vallning.

Våra lokalklubbar

Som medlem hos oss blir man medlem i en lokal Hundungdomsklubb. Oftast blir det den som ligger närmast där man bor. Allt på lokalklubbarna sköts av medlemmarna/ungdomarna själva, från ekonomi och klubbens material till att anordna läger, utbildningar, kurser och tävlingar. Ofta blir Hundungdomsklubben det första mötet, för våra medlemmar, av ideellt arbete. Att sitta i en styrelse eller att arbeta som funktionär och driva frågor, ta beslut, göra (och helst hålla) en budget samt att lära sig demokratiska spelregler och föreningsteknik. En både nyttig och lärorik erfarenhet som man förhoppningsvis kan ta med sig i både arbetslivet och senare i andra föreningar som man engagerar sig i. Vår förhoppning är att våra medlemmar, den dagen de lämnar Sveriges Hundungdom, har fått stora kunskaper i både det som rör hundträning men även det som gäller hur en förening fungerar.

Drog- och alkoholfri fritid

Alla våra aktiviteter och arrangemang är helt befriade från alkohol och andra droger. Dels för att vår verksamhet vänder sig till ungdomar och dels för att droger och alkohol absolut inte passar ihop med djur, hundar och hundträning.

Vår målgrupp

Enligt våra stadgar ska vår verksamhet rikta sig mot hundintresserade ungdomar som är mellan 6 och 25 år. Som medlem hos oss kan man ha vilken hundras som helst och man kan vara intresserad av i stort sett vilken hundsport som helst också. Sedan i början av 1990-talet har vi det som kallas för Ungdomsmedlemskap och det innebär att vi i dagsläget har tecknat samarbetsavtal med ett stort antal av Kennelklubbens specialklubbar, drygt 40 stycken. Enkelt uttryckt innebär Ungdomsmedlemskapet att man får två fullvärdiga medlemskap till priset av ett. Huvudmedlemskapet ligger hos Sveriges Hundungdom och det är också vi som administrerar medlemsregister och förser specialklubben med medlemslistor mm.

Frida Greis är 21 år och hon började med agility och bruks, men blev – efter att ha provat – helt biten av vallning och fårskötsel. Idag tävlar hon på SM nivå med sina border collies.

Medlemmen och specialklubben

Som vi ser det finns det flera stora fördelar med att ungdomar, när de blir medlemmar hos oss, även får ett medlemskap i en ”vuxenklubb”. Det vi är experter på är ungdomar, men ungdomen väljer den specialklubb som har ansvaret för den hundrasen som man är mest intresserad av eller som har de aktiviteter som tilltalar medlemmen mest. Man får på det viset tidigt tillgång till specialklubbens information (tidningar och hemsidor), arrangemang, aktiviteter samt att man lär känna folk i klubben. När medlemmen känner att den har ”vuxit ur” Sveriges Hundungdom är klivet över till specialklubben väldigt kort. Specialklubben får då förhoppningsvis en blivande funktionär som utan någon längre startsträcka kan bidra stort i klubbarbetet.

Smörgåsbord med delikatesser

Som hela Kennelklubbens Ungdomsförbund vill vi erbjuda våra medlemmar så många hundsporter det går, som ett smörgåsbord. Våra klubbar har läger, kurser och tävlingar i till exempel agility, bruksgrenar, freestyle, heelwork to music, handling, lydnad och rallylydnad. Men ibland tar både våra klubbar och vi centralt hjälp av någon specialklubb för att kunna erbjuda kurser och utbildningar i någon annan gren. Det kan till exempel vara i spaniel- och/eller retrieverjakt, viltspår, dragsport eller vallning. Där kommer specialklubbens kompetens in som en slags delikatess som kompletterar det vanliga kursutbudet. Men det är inte ovanligt att Ungdomsmedlemmen tar direkt kontakt med ”sin”specialklubb för att delta i någon speciell kurs eller utbildning.

Ungdomar och vallning

Många av våra medlemmar har hundraser som är av vallhundstyp och ganska många av dem är av rasen border collie. Att border collie attraherar folk som vill ha en arbetssam, snabb, lättlärd och lyhörd tävlingshund är ingen nyhet. Och ungdomar är som folk är mest… Många unga som har border collie verkar dock förstå att det primära för den här utpräglade vallhundsrasen är att få jobba med djur: det är då hunden kommer till sin rätt och blir som mest tillfreds. Vår förhoppning är att ungdomar ska hitta till vallningen och Svenska Vallhundsklubben. Vi vet att hos SVaK kan de tillsammans med sina hundar få rätt utbildning både när det gäller vallhundens träning och dessutom tillägna sig en empatisk och god känsla för får och nöt i hanteringen samt omsorgen av dem.

Text & foto Lotta Treiberg

 


Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.