Styrelsen meddelar

Nov 13th, 2013 | Av | Kategori: Aktuellt, Klubbverksamhet, Styrelsen meddelar

Fullmäktigemöte
Inlägg Datum för SVaKs fullmäktige sätts preliminärt till helgen 29-30 mars 2014. Med anledning av det ger styrelsen lokalklubbarna dispens att hålla årsmöte fram till tre veckor före fullmäktige så att ni ska hinna med revisionsarbetet före era årsmöten.

Västernorrlands VF läggs ned
SVaKs styrelse har fått besked från styrelsen i Västernorrlands VF att de på ett extra årsmöte beslutat att lägga ner lokalklubben.
Rent formellt är det SVaKs fullmäktige som beslutar i frågan, men ni som bor i området får välja en annan klubb när ni betalar in årsavgift för 2014.
Styrelsen i Västernorrland har föreslagit att Västernorrland län geografiskt ska tillfalla Angervallarna.

Enkät till lokalklubbarna
Med anledning av de förändringar styrelsen föreslagit i LK stadgar och SVaK stadgar (Dessa har skickats till sekreterare och ordförande i LK) finns det några frågor SVaKs styrelse tänkt ställa som en enkät till Lokalklubbarnas styrelser.
Vill ni att SVaKs fullmäktige hålls senast 31 mars eller är det bättre med senast 30 april?
Ska Delegatsdokument inför fullmäktige skickas per post eller kan de göras tillgängliga i Vallregs filarkiv?
Ska klubbarna skicka ut alla årsmöteshandlingar per post eller kan det ske per e-post /hemsida?
Vi vill ha era svar senast 31/12 2013
Frågorna kommer även bifogas i Omkring,

Manusstopp Omkring
Hej, jag hoppas att många skickar bilder och texter från höstens aktiviteter till nästa Omkring, deadline 25 nov.
Utgivning ungefär vid Lucia.

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.