Skärpta krav vid avel

Jan 21st, 2014 | Av | Kategori: Border collie - Avel

Viktigt att veta vid avel

Man har skärpt kraven på hundar vid avel och som uppfödare ska man känna till det. Den största nyheten är att man har lika stora krav på hanhundsägaren i dag.

Om man tar OCD, som exempel, så ska man undvika att en hund som är opererad användas i avel, eftersom det strider mot de etiska reglerna. Lagtexten går ännu längre. Där säger man att hunden INTE SKA användas i avel.

Revidering av SKK:s Grundregler gör att både hanhundsägare och tikägare har upplysningsplikt gentemot varandra när man beslutar i fråga om parning.
Vid försäljning har man också upplysningsplikt.

SKK: regler för Avel:

Forts. 2:3 att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.
Med tillgänglig information avses inte bara resultat registrerade centralt hos SKK utan även annan information gällande de tilltänkta avelsdjurens hälsa och mentalitet. Till exempel oregistrerade resultat eller andra av djurägaren kända uppgifter om hälsotillstånd.

Exempel på allvarlig sjukdom/funktionshinder är kliniska symtom på grund av HD, ED, osteochondros, patellaluxation, legg perthes, diskbråck, hjärtfel, epilepsi, atopisk dermatit, nedsatt sköldkörtel- eller bukspottkörtelfunktion och andra i rasens avelsstrategi (RAS) prioriterade sjukdomar/funktionshinder.

Lagtexten:

SJVFS 2008:5

Avel

24 § Djur får inte användas i avel om

1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,

2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom,

3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag,

4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman,

5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer, eller

6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.

 

25 § En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.