Rekommendation angående träning/tävling och fotröta

Jul 18th, 2014 | Av | Kategori: Djurhantering

Här kommer en påminnelse från TK:

Vallhundsträning/tävling och fotröta och CODD

Smittsam digital dermatit (CODD) – ny smittsam klövsjukdom i svensk fårbesättning

I februari 2019 ställdes diagnosen smittsam digital dermatit/Contagious Ovine Digital Dermatits (CODD) för första gången i en svensk fårbesättning. Sjukdomen innebär ett stort djurlidande samt ett hot mot den svenska fårnäringen och landets mycket låga antibiotikaförbrukning inom fårnäringen.


Fårhälsovårdens rekommendationer

Kontrollera att djuren är friska
Kontrollera i god tid innan träning eller tävling att djuren är friska. Rör de sig normalt eller finns det något djur i flocken som haltar? Endast friska djur ska delta i träning eller tävling.

Träna och tävla inte med får från besättningar med fotröta varken benign (godartad) eller virulent (aggressiv)
Benign fotröta behöver inte alltid leda till att sjuka djur haltar men de har alltid sjukliga förändringar i klövspalten. Den benigna varianten kan ibland upptäckas först vid en noggrannare kontroll av klövarna. Stress och hopdrivning av djur i en smittad flock kan leda till att symtomen förvärras och att fler djur insjuknar.

Använd inte marker där får elller nöt med smittsamma klövsjukdomar gått sista 14 dagarna
Klövsjukdom som sprids mellan får genom den yta de går på. Man anser att bakterien dör efter bara några dagar i miljön. Med 14 dagar finns en säkerhetsmarginal.

Förhindra smittspridning
Smittspridning mellan besättningar sker nästan uteslutande med inköpta eller inlånade får. Eftersom fotrötebakterien behöver klövhorn och en syrefri miljö för att trivas, är det inte troligt att rena hundtassar och rena skor utgör någon större spridningsrisk. Är däremot tassar och skor jord- och gödselbemängda kan de utgöra en risk, men i nuläget finns det inga bevis.

  • Kom till vallningsplatsen med rena skor eller stövlar och hundar. Finns fotröta i hemmabesättningen kan dessutom ett bad i ex Virkon göras för både skor och hundtassar. De måste vara rena för att Virkon ska verka effektivt. Om hela hunden behöver badas kan ett bakteriedödande hundshampo användas ex Klorhexidin-shampo (Apoteket).
  • På vallningsplatsen bör det finnas vattenslang för avsköljning av stövlar och tassar och fotbad med ex Virkon gärna med uppmärkt ”gångriktning”.å

Läs mer på Gård och djurhälsans sida om smittskydd

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.