SVAKs Fullmäktige

Feb 14th, 2015 | Av | Kategori: Aktuellt, Klubbverksamhet, Styrelsen meddelar

klubbaKallelse
Kallelse till SVaKs fullmäktigemöte 2015 Medlemmar och delegater hälsas välkomna till fullmäktigemötet. Tid: söndag 29 mars 2015 klockan 10.00 med dropin-fika från 09.00 Plats: motell Vätterleden mellan Huskvarna och Gränna utmed E4, avfart 102.

Ersättningar: SVaK betalar delegaters lunch och kaffe. Klubbar som har sammanlagd resekostnad till årsmötet överskridande 1500kr ansöker om kostnadsersättning. Samåkning gäller. Ingen delegatsersättning. Resebidrag söks senast 1 juli 2015!!

Varje medlem har yttranderätt, endast valda delegater har förslagsrätt och rösträtt. Varje lokalklubb av SVaK äger rätt att utse ett ombud till årsmötet för det första 25- talet medlemmar i lokalklubben. Därefter ett ombud för varje påbörjat 50- tal medlemmar (26 – 75) o.s.v. För valbarhet krävs fullgjort medlemskap. Fullmäktige är beslutsfört då minst två tredjedelar av anmälda delegaterna deltar i mötet. Datum för fastställande av medlemsantal är 31/12. (Lista har skickats till lokalklubbarna.)

Medlemmar som vill närvara men som inte är valda delegater anmäler till sekreterare@svak.se om ni vill ha lunch och kaffe under årsmötesdagen. SENAST 21 mars. Kostnad 240 kr för hela dan.

Inga inkomna motioner inför fullmäktige. Delegatshandlingar finns i Vallregs filarkiv i mapp ”Årsmöteshandlingar” Info om boende och vägbeskrivning. Boende finns på motell Vätterleden, se http://www.vatterleden.se/boende/ Vägbeskrivning norrifrån eller söderifrån: E4 mellan Huskvarna och Gränna skyltat Ölmstad och Vätterleden, avfart 102.

Till Sekreterarna i lokalklubbarna:

Snarast efter er lokalklubbs årsmöte: Skicka namn på era valda delegater till SVaKs fullmäktige. Skicka till sekreterare@svak.se eller Torbjörn Skaar, Fägrida Krokavadet 4, 56791 Vaggeryd.

Lokalklubben ska även skicka in årsberättelse 2014, verksamhetsplan 2015, Resultat- och balansrapport 2014 och årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2014, senast en månad efter lokalklubbens årsmöte.

Dessa handlingar skickas till Lena M Persson, Lofta Ekhult2, 594 93 GAMLEBY eller lena.m.persson@svak.se

Styrelsen i SVaK genom Torbjörn Skaar.

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.