SLU söker bordercollie till studie

Aug 24th, 2016 | Av | Kategori: Aktuellt

Tax (sträv- och korthårig) och Border collie i fokus för ny studie på SLU om relationen mellan hund och ägare

Publicerad: 12 augusti 2016 – slu.se

Är du och din hund intresserade av att bidra till mer kunskap om olika relationsstilar mellan hund och ägare? Vi söker nu deltagare i en ny forskningsstudie där vi vill titta närmare på samspelet mellan dig och din bästa vän. Studien kommer att utföras i Uppsala under maj-september. Vi utför tester i Tibro (Skaraborg) under perioden 18-22 augusti.

Målet med den här studien är att undersöka hur människor och hundar knyter an till varandra genom att studera ert samspel under olika situationer. Studien syftar inte till att mäta hundens beteende eller mentalitet med avseende på olika tävlingsinriktningar, utan till att hitta nyckelfaktorer som kan påverka hur relationen ser ut mellan gemene ägare och hund, vilket utgör majoriteten av hund-ägare-konstellationer i Sverige och världen.

Hur kommer studien att gå till?
För att mäta vissa aspekter av en relation behöver man studera individerna under någon form av mildare utmaning, och de situationer som hundarna kommer att uppleva i denna studie efterliknar situationer som de vardagligen stöter på i sina liv, såsom plötsliga ljud, möte med främlingar och separation från sin ägare under en kortare tidsperiod.

Studien kommer att innehålla olika moment där samspel mellan hund och ägare studeras. Som hundägare får du svara på några enkäter som handlar om dig själv, hunden och er relation.

Beteendetesterna som hunden kommer att få vara med om är:

  • Hur hunden reagerar vid ett plötsligt ljud (Skrammel från Mentalbeskrivning Hund (MH)) och en visuell överraskning (Moment 4 i Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH))
  • Hur hunden reagerar när en främling närmar sig på ett konstigt och eventuellt något skrämmande sätt (Moment 6 (BPH) och Spöke (modifierat från MH))
  • Hur hunden beter sig vid återförening efter en kortare tids separation från ägaren

Som angett ovan, är en del av beteendetesterna delar från MH och BPH. Anledningen till att vi inte helt sonika använder de beskrivningarna som finns tillgängliga i databaser är att vi är specifikt intresserade av att studera hur hunden förhåller sig till ägaren i dessa situationer, bland annat hur den skiftar fokus mellan dig och stimuli.

Vi skulle också uppskatta om vi fick ta ett salivprov från din hund! Detta för att undersöka om hundens beteende kan kopplas till en gen som man tror påverkar bl a socialt beteende.

Vad ska studien leda till?
Genom att sammanställa resultaten från beteendetesterna och enkäterna hoppas vi kunna hitta olika grupperingar av responser som beskriver olika relationsstilar. Vi förväntar oss att se olika typer av relationer, därmed inte sagt att en stil är bättre än den andra. Det handlar snarare om vilka förväntningar som finns från hund- respektive ägares håll samt deras levnadssituation i sin helhet. Man vet inom humanpsykologin att olika stilar har sina för- och nackdelar, men att det i grunden handlar om en anpassning av varandras beteende. Har anpassningen fungerat väl kan man se en organiserad strategi i samspelet, vilket gör relationen framgångrik. En ökad kunskap om hur relationsstilarna ser ut mellan hund och ägare, samt vilka faktorer som verkar drivande för utvecklandet av dessa kan säkerställa en bättre välfärd för hundarna och mer nöjda ägare. Det kan exempelvis hjälpa till vid omplacering av hundar genom en säkrare matchning mellan hund och ägare, samt för identifiering av hundar som löper en större

Är du och din hund intresserade av att delta?
Testerna kommer att pågå fram till i september. Om du tycker att detta är intressant och har möjlighet att ta dig till Uppsala för att göra testerna, har en Sträv-/korthårig tax eller Border collie i åldern 1,5-10 år som inte har blivit omplacerad, anmäl ditt intresse tillsammans med lite grundinformation om dig och din hund via följande länk: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=288709X58793767X43763. Om du är intresserad av att delta på testerna i Tibro, anmäl ditt intresse på följande länk: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=309276X63913608X89610.

OBS! Studien kommer i första hand utföras i Uppsala och vi har tyvärr ingen möjlighet att kompensera er för resekostnad. Bor du längre bort och ändå är intresserad av att delta – hör av dig ändå så kan vi se om det går att lösa!

Therese Rehn


Kontaktinformation

Therese Rehn, forskare i etologi
Inst för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för etologi och djurskydd, SLU
Therese.Rehn@slu.se, 018-672108

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.