Low-stress stock handling

Feb 4th, 2017 | Av | Kategori: Aktuellt, Klubbverksamhet, Utbildning

Sophie Atkinson, forskare vid SLU och expert på lantbrukdsdjurs naturliga beteenden.

Sophie Atkinson, forskare vid SLU och expert på lantbrukdsdjurs naturliga beteenden.

Välkomna på utbildningsdag!

Den 25/3 klockan 10 håller Sophie Atkinson en utbildningsdag i low-stress stock handling på hotell Best Western, Arlanda hotellby. Den praktiska delen av utbildningen kommer att ges i ridhuset vid stall Torsholma i Vallentuna med start klockan 14. Monica och Staffan Höglund, Märsta ställer upp med djur (får)

Sophie Atkinson disputerade 2016 området Animal welfare/Djurvälfärd. Avhandlingen omfattar djurvälfärd vid bedövning och slakt av lantbrukets djur.

Sophie har arbetat med information och utbildning riktad till slakteripersonal med syfte att förbättra djurvälfärd, öka kunskapen om djurhantering samt förbättra inredning och design av slakterier. Hon har ett företag där hon arbetar med att förbättra interaktionen mellan människa och husdjur genom att utbilda lantbrukare, djurtransportörer och slaktpersonal i de olika aspekter av djurens beteende som är nödvändiga för att få en effektiv djurhantering där djuren utsätts för minimalt med stress. Genom att ge praktiska kurser i djurhantering visar Sophie på behovet att få en fördjupad förståelse, sett från djurens perspektiv. Detta är en nyckelfaktor för att försäkra sig om djurvälfärd och säkerhet i arbetet med att hantera lantbrukets djur.

Sophie ger kurser och kvalitetssäkrade föreläsningar i praktiska delar av djurhantering i Danmark, Sverige, Finland, Estland och Australien.

Utbildningen kommer att vara på engelska.

Anmälning sker till sekreterare@svak.se senast 10 mars. Meddela gärna om ni behöver skjuts ut till ridhuset i Vallentuna så får vi ordna samåkning.

Kostnad för kursen är inte klar ännu, men räkna med ca 300kr per person inklusive kaffe och lunch på Arlanda Hotellby.

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.