Information om HD-index

Dec 18th, 2017 | Av | Kategori: Aktuellt, Border collie - Avel

Från januari 2018 införs index för HD på border collie. Index är ett sätt att uppskatta hundens avelsvärde på ett mer tillförlitligt sätt än genom att bara titta på hundens egen HD-status. Användning av index som ett verktyg i avelsarbetet är vanligt inom husdjursavel, men relativt nytt på hundsidan. Index infördes för vissa raser 2012 och kommer att utökas med ytterligare 22 raser – däribland border collie – 2018.

En hunds index räknas ut med en statistisk metod som kallas BLUP-metoden. Hänsyn tas till släktingars HD-status och systematiska miljöfaktorer som kan påverka röntgenresultatet. Index är alltså ett säkrare sätt att beräkna hundens avelsvärde när det gäller HD, under förutsättning att det finns information om släktingar. De viktigaste släktingarna i beräkningen är hundens egna avkommor, men andra släktingar spelar också in. Ju mer information som finns om hundens släktingars HD-status, desto säkrare blir beräkningen.

Index beräknas utifrån genomsnittet i rasen och justeras vid varje årsskifte. En hund som har ett index på 100 beräknas nedärva en HD-status som är genomsnittlig för rasen. Ett index under 100 är sämre än rasgenomsnittet, och en hund med index över 100 förväntas lämna avkommor med bättre ledstatus än rasen i genomsnitt. Tillsammans med indexvärdet publiceras dess medelfel. Medelfelet är ett mått på indexets säkerhet och anger hur många enheter hundens index förväntas variera som mest mellan olika beräkningstillfällen (± medelfelet). Ett mindre medelfel indikerar ett säkrare index. Hundar med fler röntgade släktingar, framförallt avkommor, kommer att få en säkrare skattning av sitt avelsvärde än hundar med lite information om släktingars ledstatus.

Genom att se till parningskombinationens index, snarare än den enskilda individens, ökar flexibiliteten i avelsurvalet. Det innebär att man exempelvis kan kompensera ett något lägre index hos tiken med ett högre hos hanen, eller vice versa. För att inte försämra ledstatusen i rasen bör vi sträva efter att i genomsnitt göra kombinationer där parningskombinationens index inte understiger 100. Om vi vill få färre HD-fel i rasen bör vi sikta på att i genomsnitt ligga över 100 i index när vi parar två hundar. Det är viktigt att komma ihåg att HD bara är en av många hänsyn vi måste ta när vi avlar border collies. Det finns andra sjukdomar – som epilepsi och osteochondros – att ta hänsyn till, och vi måste också ta tillvara på och utveckla hundens arbetsegenskaper och en sund mentalitet.

En hund eller parningskombinations HD-index finns att hitta på SKK:s Avelsdata. Index uppdateras varje tisdag utifrån ny information (exempelvis röntgade avkommor). Utländska hundar som inte har egen HD-status i SKK:s system får inget index förrän de har tillräckligt många (ofta 5-8) avkommor som är röntgade i Sverige. Vår stora användning av importer och utländska hundar i avel kommer att göra index mer osäkert, vilket vi tyvärr inte kan göra så mycket åt. Flera andra länder, till exempel Norge, använder HD-index. Det är dock viktigt att vara medveten om att deras system skiljer sig från vårat på flera sätt, vilket gör att det inte går att jämföra index mellan länder. Det arbetas på mer samarbete mellan de nordiska länderna när det gäller HD, men det är fortfarande på planeringsstadiet.

Om du vill veta mer om HD-index finns det mycket information på SKK:s hemsida. Där kan du bland annat se inspelade föreläsningar om ämnet och läsa mera.

https://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.