Anslutning av Svenska Working Kelpie Klubben

Jul 13th, 2018 | Av | Kategori: Aktuellt, Start

Essie_framifrn_fr

Anslutning av Svenska working kelipe klubben (SWKK) som rasklubb inom SVaK.

Styrelsen i SVaK beslutade på styrelsemötet 2018-05-20 att godkänna SWKKs ansökan om att bli en rasklubb med rasansvar för working kelpie från 2019-01-01.

Samarbetet fastställs i de stadgar som SVaK antog på fullmäktige i mars 2018 och även de stadgar som SWKK antog på sitt årsmöte i mars 2018.

Även beslutsordningen inom SVaK som antogs på SVaKs fullmäktige definierar samarbetet.

Medlemsavgift för 2019 i SVaK+ rasklubb SWKK blir 450kr varav 200kr går till SWKK och 70kr går till den Lokalklubb medlemmen ska tillhöra, resten till SVaK.

Medlemsavgift beslutas på SVaKs fullmäktige.

Styrelsen i SVaK hälsar SWKK välkomna!

Torbjörn Skaar, sekreterare SVaK.

Länk till SWKKs hemsida

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.