Tävlingsverksamhet i SVaK i Coronatider.

Jun 25th, 2020 | Av | Kategori: Landslagsbloggen

Skrivelse från TK och styrelse i SVaK:

Tillstånd att genomföra VP och ERG tävlingar från 1 juni 2020

Nya direktiv från FHM/SKK har nu gjort det möjligt för klubben att kunna genomföra VP och ERG tävlingar från 1 juni 2020 tills det att ny information kommer.

Vi ska förhindra resandet inom Sverige vilket innebär att resan ej för överstiga en sträcka på 2 timmar till ”tävlingsplatsen”

Såväl domare som deltagare får ej ha en resa till tävlingsplatsen som överstiger 2 timmar. De klubbar som inte har en domare inom avståndet ges dispens för att anlita en domare som bor längre bort än 2 timmar. Klubben ska dock sträva efter att anlita en som bor så nära som möjligt.

OBS! Dispensen gäller inte om den lokalen domare har förhinder det aktuella datumet.

Varken domare, deltagare eller funktionärer i riskgruppen får närvara. Det är upp till var och en att avgöra om man tillhör den gruppen.

Dispens för VP: Anmälningstiden till Vallreg. förkortas från 4 veckor till 2 veckor under perioden 2020-06-01 – 2020-08-31

Vid anordnande av VP kommer SVaK att stå för hela domarkostnaden. I det fall kostnaderna överstiger intäkterna så kan klubben ansöka om ytterligare stöd. Extra stödet skall motiveras och sker endast i undantagsfall.

 

 I övrigt gäller FHM råd och riktlinjer. 

 

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.