Nytt från TK!

Mar 20th, 2021 | Av | Kategori: Aktuellt

SVAKs tävlingskommitté meddelar att vi öppnar upp för tävlingar igen från 1 april. Det är lite nya regler med anledning av pandemin.

Förhållningar för att kunna genomföra tävlingar

Enligt SKK lämnas ansvaret över till specialklubbar vid beslut om att kunna genomföra tävlingar.

Vi måste ta hänsyn till dom regler som finns idag om att det inte får samlas fler än 8 personer. Vid samtal med SKK så gäller det även för oss att förhålla oss till det.

Vi kan inte vara fler än 8 personer inne på tävlingsbanan samtidigt. Då hanteringen är så långt bort från övriga kan vi enligt SKK anse det vara en egen grupp med max 8 personer.

På tävlingsbanan kan då samtidigt vara:

 • Domare
 • Domarsekreterare
 • Tävlingsledare
 • Den tävlande
 • Den tävlande på tur
 • Sekretariatet
 • 2 personer till valfritt ändamål

Det kan inte genomföras någon domargenomgång utan banan ska finnas uppritad och väl synlig för deltagarna innan start. Om domaren vill meddela dom tävlande något så ska det skrivas upp så att dom tävlande kan tillgodo se sig informationen innan start.

Sekretariatet kan bestå av endast en person och dom tävlande kam själva skanna av sina hundar och visa. Skannern görs mellan varje användare rent med handsprit.

Kopia på protokollet kan läggas på ett sådant ställe att den tävlande kan hämta det själv.

 • Ingen prisutdelning sker utan resultatet redovisas så snart som möjligt på vallreg.
 • Fållan kan vara en öppen fålla för att inte behöva rengöra den mellan varje ekipage.
 • På toaletten ska det finnas vatten och tvål tillgängligt samt handsprit.
 • Ingen publikplats får finnas.

Det är av stor vikt att tävlande innan och efter start följer våra regler om att inte samlas i grupper. Tävlande ska sitta kvar i bilen alternativt sitta på en plats där avståndet till andra följer dom regler vi har enligt Folkhälsomyndigheten.

Om möjligt ska dom tävlande inte komma till tävlingsplatsen för tidigt utan helst så nära inpå sin start och lämna platsen efter start.

Möjlighet till att dela upp dom tävlande i ”tidsgrupper” finns, ansvar lämnas över till arrangör

https://skk.se/sv/skk-och-covid-19/covid19-klubbverksamhet/dispenser-for-klubbverksamheten

TK

Susanne Gustafsson, Upplands VK

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.