Tack Göran!

Mar 1st, 2024 | Av | Kategori: Start

En av Svak:s trognaste medlemmar Göran Olsson tackar för sig när det gäller uppdrag inom Svenska vallhundsklubben.

Göran 2024

Göran har under en lång tid bl.a. skött vårat medlemsregister, en uppgift som inte syns mycket för allmänheten, men som måste göras och det går åt många ideella timmar för ett sådant uppdrag.

Göran har varit verksam inom föreningen under lång tid och haft dom flesta förtroende uppdrag inom föreningen, kassör mm. Göran tillhör den generationen som lägger mycket ideellt arbete till en förening utan så mycket egenintresse och det börjar vara bristvara nuförtiden med den kategorin av människor.

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till Göran för det viktiga arbetet med medlems registret och även alla andra insatser som du gjort för Svak.

//Styrelsen

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.