Border collie

Detta gäller angående epilepsi

Jun 29th, 2015 | Av

SVaK vill uppmärksamma alla på att de rekommendationer som gäller och har gällt de senaste åren står beskrivna i vårt RAS-dokument.
Läs mer
Epilepsikonferens 6 maj 2015 referat

Jun 29th, 2015 | Av

Klicka på rubriken för att läsa referatet.
Informationsartikel från SKK/AK om DNA-tester

Okt 11th, 2014 | Av

Läs artikeln här
Registrering av valpar efter utländsk hanhund

Mar 16th, 2014 | Av

Avelsrådet informerar om registrering av valpar efter utländsk hanhund.
Imerslund-Gräsbäck syndrom (IGS)

Jan 21st, 2014 | Av

Symtombilden kan variera väldigt mycket, vilket har gjort att den är svårdiagnosticerad. Dessutom är det inte känt bland veterinärer att den förekommer hos Bordercollien.
Läs mer genom att klicka på rubriken.
Skärpta krav vid avel

Jan 21st, 2014 | Av

Skärpta krav framför allt gällande hanhundsägare.
BLUP-metoden

Sep 24th, 2013 | Av

Här kommer en artikel av genetiker Per Arvelius om värdet av att använda BLUP-metoden när vi väljer avelsdjur. Visserligen handlar den om jaktegenskaper hos engelsk setter, men artikeln är i högsta grad relevant for oss som föder upp border collie.

Thomas Stokke
Unghundsbeskrivningsgruppen
Juridiska frågor

Jun 10th, 2013 | Av

Guide från SKK om juridiska frågor som kan uppstå i samband med att man säljer valpar.

LÄS
Unghundsbeskrivningen – hur och varför

Maj 20th, 2013 | Av
Hund

Här kan du läsa hur arbetet fortskrider. Enligt planen ska unghunds-beskrivningen kunna komma igång 2014.
Forskning om kennelhosta

Maj 9th, 2013 | Av

Läs om forskningsprojektet här